Odbor správy majetku

Sídlo:      Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
                Vlašský dvůr, přízemí, kanceláře č. 13,14,15
Adresa:   Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
Vedoucí: Ing. Blanka Maternová
Telefon:    327 710 111 - ústředna
E-mail:    maternova@mu_kutnahora_cz
GPS:
       49°56'54.0"N 15°16'05.8"E 
 

Vnitřní členění odboru správy majetku
1. odbor správy majetku
2. odbor správy majetku - majetkové oddělení

Rozsah činnosti

1. Odbor správy majetku

Kancelář č. 13

Odbor zajišťuje správu majetku Města Kutná Hora po stránce technické:  

 • kontroluje technický stav a způsob využití nemovitostí,
 • zajišťuje opravy, údržbu a rozvoj nemovitostí v majetku města,
 • vykonává činnost správce budov,
 • zajišťuje servisní a provozní činnosti v budovách,
 • zajišťuje správu sportovišť (hřiště, zimní stadion, sokolovna v Malíně) a Spolkového  domu.

Kancelář č. 14

Odbor zajišťuje následující správu majetku Města Kutná Hora:  

 • nakládání s nemovitým majetkem - nájem, výpůjčka, výprosa atd.,
 • evidence bytů a prostorů sloužících podnikání ve vlastnictví města,
 • vyúčtování záloh a rozúčtování služeb nájemcům bytových a nebytových prostorů,
 • evidence nájemníků a plátců za pronájem, evidence pohledávek,                
 • uplatňuje zásady bytové politiky a  zodpovídá za hospodaření s městskými byty,  
 • připrava podkladů pro jednání bytové  komise,
 • uzavírání smluv o využití interiérů a  exteriérů Kutné Hory pro filmová  natáčení,
 • pokladna pro příjem v hotovosti např. nájemné, nedoplatek ročního vyúčtování atd.,                               
 • pojištění majetku Města Kutná  Hora,             
 • zařazování nově pořízeného majetku, zpracování inventarizace městského  majetku.

2. Odbor správy majetku - majetkové oddělení

Kancelář č. 15

Majetkové oddělení zajišťuje následující agendu majetkoprávních záležitostí města :

 • převody a přechody městského majetku (prodeje, směny, bezúplatné převody apod.),
 • nabývání nemovitých věcí do majetku města,
 • zřizování věcných břemen na majetku města a na majetku ve vlastnictví soukromých osob,
 • zpracovává podklady pro znalecké oceňování nemovitého majetku města,
 • ověřuje majetkoprávní vztahy k nemovitostem města a zajišťuje nabývací tituly, podílí se na odstraňování neuspořádaných vlastnických vztahů
 • zabezpečuje činnosti spojené s mapováním městského majetku (geometrické plány),
 • zajišťuje zápisy městského majetku do katastru nemovitostí,
 • zabezpečuje agendu spojenou s restitucemi,
 • zastupuje město při komplexních pozemkových úpravách,
 • zpracovává a podává přiznání daně z nemovitostí, daně z nabytí nemovitostí aj.,
 • vede evidenci nemovitého majetku (pozemků) a zpracovává inventarizaci pozemků
 • průběžně upravuje předmět nájemní smlouvy uzavřené s městskou společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., Opatovice I
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správy majetku

Nahoru