Seznam pracovníků odboru

Celé jméno Funkce Telefon Mobil Email
Dortová Pavla referent - hala Klimeška 721327611 721327611
Gregorová Jitka , Bc. správa majetku, zástupce ved. odboru 327710172 724129572
Heinischová Ivana úklidové práce v sokolovně v Malíně
Heřmanová Lenka , Ing. vedoucí majetkového oddělení 327710180 727902522
Hladík Milan správce SKP Olympia 727927811 727927811
Hladíková Kateřina , Ing. referent odpadového hospodářství 327710187 702132023
Hynková Věra pronájmy bytů 327710173
Kapišáková Věra převody majetku 327710179 702242927
Krulišová Leona , Bc. dotace do sportu 327710153
Lencová Hana pronájmy nebytových prostorů sloužících podnikání 327710176
Levá Alena nájem pozemků, pohledávky, pokladna 327710174 702242967
Libichová Martina daně z nemovitých věcí, inventarizace nemovitého majetku 327710193
Marhanová Božena vyjadřování ke stavebním záměrům, veřejné osvětlení 327710191 602355160
Maternová Blanka , Ing. vedoucí odboru 327710175 602647149
Morawski Ota , Ing. správa sportovišť, Spolkového a Dačického domu 327710198 606089529
Nepejchalová Ivana rozpočet a financování, inventarizace majetku, evidence smluv za hrobová místa 327710197
Ovčačík Pavel , Ing. vedoucí oddělení sportu 327710156 725810836
Patáková Petra převody majetku 327710181
Pekařová Miroslava pokladna, platební poukazy 327710177
Pospíšilová Jana referent správy komunikací, zónové čištění 327710182 724171431
Procházka Pavel veřejné zakázky, technická správa majetku 327710189 606616309
Přenosil Jiří veřejné zakázky, technická správa majetku 327710194 723876846
Puchýř Radim správce haly Klimeška 721975324 721975324
Řeřábková Jana revize, objednávky 327710188 702242900
Šesták Milan , Bc. DiS. referent veřejné zeleně 327710184 727903434
Štolbová Lucie , Ing. vedoucí technického oddělení 327710185 606660351
Tvrdíková Eva , Ing. rozpočet, financování, inventarizace, pojištění majetku 327710171
Vavák Michal , Ing. Manažer haly Klimeška 702152253 702152253
Vepřek Dobroslav referent správy komunikací, zónové čištění 327710186 724898158
Vrubel Zdeněk Správce haly Klimeška 702152241 702152241
Zvolánek Miroslav správce sokolovny v Malíně 607021340 607021340

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správy majetku » Seznam pracovníků odboru

Nahoru