Seznam pracovníků odboru

Celé jméno Funkce Telefon Mobil Email
Gregorová Jitka , Bc. vedoucí oddělení správy nemovitostí a zástupce vedoucí odboru 327710172 724129572
Heřmanová Lenka , Ing. vedoucí majetkového oddělení 327710180 727902522
Hladíková Kateřina , Ing. referent odpadového hospodářství 327710187 702132023
Hynková Věra pronájmy bytů 327710173
Kapišáková Věra převody majetku 327710179 702242927
Kuchařová Kateřina DiS referent technického oddělení 327710182 724171431
Lencová Hana pronájmy nebytových prostorů sloužících podnikání 327710176
Levá Alena nájem pozemků, pohledávky, pokladna 327710174 702242967
Libichová Martina daně z nemovitých věcí, inventarizace nemovitého majetku 327710193
Marhanová Božena vyjadřování ke stavebním záměrům, veřejné osvětlení 327710191 602355160
Maternová Blanka , Ing. vedoucí odboru 327710175 602647149
Nepejchalová Ivana rozpočet a financování, inventarizace majetku, evidence smluv za hrobová místa 327710197
Patáková Petra převody majetku 327710181
Pekařová Miroslava pokladna, platební poukazy 327710177
Procházka Pavel veřejné zakázky, technická správa majetku 327710189 606616309
Přenosil Jiří veřejné zakázky, technická správa majetku 327710194 723876846
Řeřábková Jana revize, objednávky 327710188 702242900
Štolbová Lucie , Ing. vedoucí technického oddělení 327710185 606660351
Tvrdíková Eva , Ing. rozpočet, financování, inventarizace, pojištění majetku 327710171
Vepřek Dobroslav referent správy komunikací, zónové čištění 327710186 724898158

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správy majetku » Seznam pracovníků odboru

Nahoru