Oddělení personální a krizového řízení

Sídlo:      Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
                Vlašský dvůr, 1. patro, dveře č. 
Adresa:   Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
Vedoucí: Mgr. Lenka Hotovcová
Telefon:  327 710 111 - ústředna  
E-mail: podatelna@mu_kutnahora_cz

 Rozsah činností

oddělení personální a krizového řízení

Oddělení zajišťuje personální práci na městském úřadě, komplexně zpracovává mzdovou agendu, spolupracuje s úřadem práce ve využívání absolventských míst. Kromě toho vede, sleduje a eviduje zvyšování kvalifikace pracovníků úřadu v souladu s platnými právními předpisy. Uceleně zajišťuje agendu krizového řízení a obrany včetně zpracování krizového plánu ORP Kutná Hora.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Oddělení personální a krizového řízení

Nahoru