Odbor investic

Sídlo:      odboru investic  - Václavské náměstí 182, 284 01 Kutná Hora
                technického oddělení odboru - Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
                Vlašský dvůr, přízemí, dveře č. 13 
Vedoucí: Ing. Jíří Janál
Telefon:  327 710 111 - ústředna
Fax:         327 710 202
GPS :      49°56'59.5"N 15°15'54.2"E

Vnitřní členění investičního odboru
1. odbor investic

Rozsah činností

1. odbor investic
Zajišťuje přípravu a realizaci investičních akcí Města Kutná Hora, komplexně zpracovává jejich agendu, spolupracuje s projekčními kancelářemi, projektanty, dotčenými orgány státní správy a ostatními odbory městského úřadu. Kromě toho sleduje a podporuje udržitelný rozvoj Města a zvyšování kulturnosti městského prostoru v souladu s platnými právními předpisy a stanovisky dotčených orgánů státní správy. Toto oddělení zajišťuje i úkoly v úzké návaznosti na úkoly a požadavky technického oddělení. Neustále sleduje grantovou a dotační politiku EU i státu a připravuje přihlášky k těmto dotačním titulům.

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor investic

Nahoru