Odbor investic

Sídlo:       odboru investic  - Václavské náměstí 182, 284 01 Kutná Hora
Vedoucí:  Ing. Jozef Králik
Telefon:   327 710 111 - ústředna
Fax:         327 710 202
GPS :       49°56'59.5"N 15°15'54.2"E

Vnitřní členění investičního odboru
Odbor investic

Rozsah činností

Zajišťuje kompletní přípravu a realizaci investičních akcí Města Kutná Hora. Zpracovává agendu investičních akcí od prosazení záměru, přes jejich projednání a schválení v orgánech města, přípravy projektových dokumentací až po realizaci staveb a jejich uvedení do provozu. V rámci těchto činností realizuje rovněž výběrová řízení na dodavatele staveb a zpracovatele projektových dokumentací a koordinuje přípravu projektů a jednotlivých  staveb. Spolupracuje s architektonickými, projekčními kancelářemi, orgány státní správy a ostatními odbory městského úřadu. V rámci realizace staveb je garantem a korodinátorem provádění a financování staveb.

Svou činností Odbor investic podporuje udržitelný rozvoj Města a zvyšování kulturnosti městského prostoru v souladu s platnými právními předpisy a stanovisky dotčených orgánů státní správy. Úzce spolupracuje s Odborem regionálního rozvoje a městským architektem na přípravě koncepčních materiálů v rámci územního plánování a rozvoje území města. Vyjadřuje se rovněž k záměrům ostatních vlastníků na území města, vydává stanoviska a doporučení k nakládání s pozemky a ostatními nemovitostmi v majetku města Kutná Hora.

Odbor investic sleduje grantovou a dotační politiku EU i státu a připravuje podklady k jednotlivým dotačním titulům. Zajišťuje administraci dotačních programů při jejich čerpání a udržitelnosti.

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor investic

Nahoru