Oddělení vnitřní správy

Sídlo:      Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
                Vlašský dvůr, samostatný vchod
Adresa:   Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
Vedoucí: Bc. Helena Zavřelová
Telefon:  327 710 111 - ústředna  

E-mail:
podatelna@mu_kutnahora_cz

 Rozsah činností

Oddělení vnitřní správy zabezpečuje zejména materiální vybavenost úřadu, inventarizaci movitého majetku. Koordinuje práce na centrální podatelně ve Vlašském dvoře a zajišťuje pro úřad spisovou, archivační a skartační službu. Oddělení vnitřní správy zajišťuje oblast ztrát a nálezů, práva shromažďovacího a sdružovacího a součinnost s PČR.

Činnost oddělení jako celku spočívá zejména v zabezpečení vnitřního chodu Městského úřadu Kutná Hora. Oddělení plní povětšině úkoly spadající do samosprávy města.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Oddělení vnitřní správy

Nahoru