Životní situace

 1. Identifikační číslo
  SIT_STA_01
 2. Kód
  STA_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Realizace stavby ,její oprava,nebo odstranění. Výčet činností je uveden na stránkách městského úřadu www.kutnahora.cz  pod odkazem odbory- stavební úřad
 4. Základní informace k životní situaci
  Postup povolení je uvden v platné stavebním zákoně a jeho prováděcích vyhláškách. Přehled těchto předpisů je uveden na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj - www.mmr.cz v odkazu informace dle zákona č.106/99 Sb. 
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Podat žádost je oprávněn vlastník stavby nebo ten, kdo s ním má písemno dohodu. 
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Povolení řeší stavební úřad Městského úřadu v Kutné Hoře. Podmínkou je,že stavba je na jeho správním území. Rozsah území je uveden na stránkách Městského úřadu  www.kutnahora.cz pod odkazem odbory - stavební úřad.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podáním žádosti na stavebním úřadě. 
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Na stavebním úřadě. Kontakt je uveden na stránkách městského úřadu - www.kutnahora.cz pod odkazem odbory - stavební úřad. 
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Na stavebním úřadě. Kontakt je uveden na stránkách městského úřadu - www.kutnahora.cz pod odkazem odbory - stavební úřad.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Rozsah a druhy dokladů jsou odlišné od jednotlivých druhů staveb a jejich umístění. Je třeba mít doklad o vlastnictví pozemku nebo stavby a další přílohy dle prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu. 
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Potřebné formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadě anebo na stránkách městského úřadu - www.kutnahora.cz  pod odkazem Formuláře - stavební úřad.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Poplatky jsou dány zákonem o správních poplatcích č.634/2004 Sb.,položka 17 a 18. Lze je uhradit v hotovosti na pokladně MÚ.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty jsou dány platným správním řádem  - zákon č.500/2004 Sb.
 14. Kteří jsou účastníci 
  Okruh účastníků řízení je odlišný podle druhu řízení. Stanovuje ho platný stavební zákon č.183/2006 Sb.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti (pořadník …) nejsou  po žadateli požadovány.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Kontakty a mailové adresy jsou uvedeny na stránkách www.kutnahora.cz. Tyto lze využít.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Základním předpisem je stavební zákon č.183/2006 Sb. a správní řád zákon č.500/2004 Sb. Výčet souvisejících předpisů je uveden na stránkách ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cr  v odkazu informace dle zákona č.106/99 sb.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Výčet je uveden na stránkách ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravnými prostředky jsou odvolání,přezkum, mimoodvolací řízení. Podávají se u orgánu,který vydal rozhodnutí.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce stanovuje stavební zákon č.183/2006 sb. v § 180 a 181.
 21. Nejčastější dotazy
  Nejsou specifikovány.
 22. Další informace
  Nejsou specifikovány.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Další informace je možno získat z tištěných materiálů (zákony a výklad k nim), z rozsudků správních soudů, z metodiky ministerstva pro místní rozvoj. 
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Související postupy při povolování a realizaci staveb uvádí stavební zákon a předpisy s ním související.
 25. Za správnost popisu odpovídá
  útvar Stavební úřad Městského úřadu v Kutné Hoře.
 26. Kontaktní osoba
  Ing.arch.Rostislav Jukl
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  20.12.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  20.12.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Případná upřesnění k povolení staveb a dalším činnostem je možno domluvit na stavební úřadě.
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Stavební úřad » Životní situace

Nahoru