Registr vozidel

Přihlášení přes rezervační systém městského úřadu :  https://mu.kutnahora.cz/mu/rezervacni-system

-  postup a pravidla přihlášení jsou za vypsána na úvodní www straně rezervačního systému

-  rezervace : je platná pouze na daný den a čas a je platná na provedení změn u jednoho vozidla !

-  rezervace : je určena pouze pro fyzické osoby  !( rezervace fyzických podnikajících osob a právnických osob je neplatná a bude operátorem zrušena )

-  Klienti bez rezervace budou během dne odbavováni dle pořadadových čísel ze stojenu umístěného v čekárně. Na jedno pořadové číslo budou provedeny změny pouze na jednom vozidle.

Maximální počet pořadových čísel v průběhu jednoho dne připadající na jednoho klienta jsou 3 čísla !

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Registr vozidel

Nahoru