Životní situace

Cestovní doklady

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou.pdf, soubor typu pdf, (652,05 kB)

 1. Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji do 30 dnů 
 2. Vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách 
 3. Ohlášení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení, zneužití nebo nálezu cestovního dokladu   
 4. Souhlas zákonného zástupce s vydáním cestovního pasu pro nezletilého občana - tiskopis.pdf, soubor typu pdf, (234,66 kB)
 5. ZVLÁŠTNÍ PLNÁ MOC k převzetí cestovního dokladu.pdf, soubor typu pdf, (174,71 kB)
 6. Přehled správních poplatků pro vydání cestovních pasů ve zkrácené lhůtě.pdf, soubor typu pdf, (191,57 kB)
 7. Podmínky pro vycestování z České republiky.pdf, soubor typu pdf, (278,05 kB)
 8. Úřední hodiny na Ministerstvu vnitra.pdf, soubor typu pdf, (929,85 kB)

 

 

 

 Matrika

 1. Příjmení po rozvodu
 2. Vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu) 
 3. Uzavření manželství 
 4. Uzavření církevního manželství

   

Občanské průkazy

 1. Žádost o vydání občanského průkazu (dále jen "OP")
 2. Ztráta, odcizení, poškození, zničení a zneužití OP 
 3. Vydání OP ve lhůtě do 24 hod. pracovního dne, do 5 pracovních dnů, do 30 dnů.
 4. Nejdůležitější změny v zákoně o správních poplatcích pro OP
 5. Plná moc-převzetí OP.docx, soubor typu docx, (12,35 kB)
 6. MV ČR - úřední hodiny.pdf, soubor typu pdf, (273,05 kB)
 7. eObčanka - 1. prospekt (Pokyny k využití elektronické funkce OP) 
 8. eObčanka - 2. prospekt  (Online využití OP) 
 9. eObčanka - 3. prospekt (Klíč k elektronickým službám) 
 10. eObčanka - 4. prospekt (Datová schránka) 
 11. eObčanka - 5. prospekt (Aktivace eObčanky)
 12. eObčanka - 6. prospekt (Portál občana)
 13. eObčanka - 7. prospekt (Portál občana - úřadujte z domova).
 14. Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou

 

 

Evidence obyvatel

 1. Výdej údajů z evidence obyvatel
 2. Ukončení trvalého pobytu na území ČR
 3. Změna místa trvalého pobytu
 4. Zrušení údaje o místu trvalého pobytu 
 5. Doručovací adresa 
 6. pdf.pngNávod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu, soubor typu pdf, (277,81 kB)
 7. pdf.pngInformace pro občany ČR - adresa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny
 8. pdf.pngInformace pro občany ČR - zprostředkování kontaktu, soubor typu pdf, (200,38 kB)
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správní » Životní situace

Nahoru