Ohlášení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení, zneužití nebo nálezu cestovního dokladu


   

 1. Pojmenování (název) životní situace
  Ohlášení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení, zneužití nebo nálezu cestovního dokladu
 2. Základní informace životní situace
  Držitel je povinen s přihlédnutím ke všem okolnostem chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím. Držitel je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení cestovního dokladu anebo jeho nález orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru policie. Držitel je v zahraničí povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení  cestovního dokladu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Občan ČR starší 15 let, zákonný zástupce za občana mladšího 15 let a ostatní osoby uvedené dle § 17 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  viz. bod 4. - základní informace životní situace.
 5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Vyplnit tiskopis "Ohlášení o ztrátě, odcizení, poškození, …………... cestovního dokladu".
 6. Na které instituci životní situaci řešit
  Tuto situaci lze řešit na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, matričním úřadě, policii a v zahraničí na zastupitelském úřadě.
 7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  viz. bod 26. - kontaktní osoby.
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Občanský průkaz, rodný list
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Tiskopis "Ohlášení o ztrátě, odcizení, poškození ………... cestovního dokladu" je k dispozici na oddělení cestovních dokladů obecního úřadu a na matričním úřadu. 
 10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Přestupek je řešen dle § 34 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech formou blokové pokuty.
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Držitel cestovního pasu nebo jeho zákonný zástupce je povinen neprodleně ohlásit tuto skutečnost.
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Zákonný zástupce, pokud se jedná o cestovní pas občana mladšího 15-ti let.
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Nalezený CD po ohlášení ztráty, odcizení je nutné odevzdat orgánu příslušnému k jeho vydání. (§33 zák. 329/1999 Sb.)
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
  Nelze využít.
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů dle § 32 - 34.
 16. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Žádné
 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností také z jiných zdrojů nebo
  Dle zákona č. 329/1999 Sb., § 34a, odst. 2, o cestovních dokladech - za přestupek lze uložit pokutu do 10 000,- Kč.
 19. Nejčastější dotazy
  Nejsou specifikovány
 20. Další informace
  Pokud občan odmítne zaplatit blokovou pokutu, správní orgán předá přestupek k příkaznímu řízení.
 21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat v jiné formě
  viz výše citované zákony
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Neuvedeno
 23. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor správní.
 24. Kontaktní osoba
  Městský úřad Kutná Hora, odbor správní, oddělení cestovních dokladů, přízemí, přepážka č. 16 a 17      Kontaktní osoby - p. Aubrechtová - tel. 327 710 346, p. Motýlová - tel. 327 710 348  
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  02.08.2021 
 26. Popis byl naposledy aktualizován
  16.03.2022
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správní » Životní situace » Ohlášení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení, zneužití nebo nálezu cestovního dokladu

Nahoru