Matrika

V návaznosti na opatření MZDR ČR ze dne 30. července 2021 s účinností od 1. srpna 2021 se podmínky ke konání svatebních obřadů a vstupování do registrovaného partnerství upravují takto:

1.) v případě obřadů s počtem účastníků do 30 osob zůstává stejný režim jako dosud. To znamená, že se na ně nevztahují omezení stanovená mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví uvedená v příloze č. 1 Usnesení vlády ze dne 17.05.2021 v  bodě 15. Nepřihlíží se k tomu, zda jde o obřad ve vnitřních nebo vnějších prostorách.

2.) od 31 do 1000 osob ve vnitřních prostorách je nezbytné, aby osoby, které se obřadu účastní:

a) absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, že u očkování uplynulo: 

- od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo     

- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu SPC uplynulo nejméně 14 dní,  nebo 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZDR a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu, neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2,který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonné zástupce osoby nebo potvrzením školy.

3.) od 31 do 2000 osob ve vnějších prostorách  s povinností, aby osoby účastnící se obřadu splnily podmínky uvedené výše pod písmeny  a) až f)

Uzavírat manželství a vstupovat do registrovaného partnerství je možné bez ohledu na okres pobytu účastníků obřadu a místo konání obřadu.

 Seznam oddávajících-2020.pdf, soubor typu pdf, (98,47 k

Termíny svatebních obřadů pro rok 2021.pdf, soubor typu pdf, (70,08 kB)

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správní » Matrika

Nahoru