Občanské průkazy, cestovní doklady

Občanské průkazy a cestovní doklady – přepážková pracoviště:

V návaznosti na Usn. vlády č.1080 dne 21.října 2020 o přijetí krizového opatření s účinností od 22.října 2020 spočívající mimo jiné i v omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy budou obslouženi jen klienti, kteří budou objednání na příslušné agendy odboru. Správní odbor upozorňuje občany, že do dnešního dne nebylo rozhodnuto o tom, že našim odborem vydávané doklady, tedy občanské průkazy a cestovní doklady nemají prodlouženou platnost bez dalšího.

Pokud dojde ke změně neprodleně tuto skutečnost zveřejníme.

Rezervační systém jsme pro Vás rozšířili, a proto Vás žádáme, abyste využívali náš objednávací systém nebo v mimořádných případech kontaktujte naše jednotlivá pracoviště, které jsou uvedeny na stránkách MěÚ.

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správní » Občanské průkazy, cestovní doklady

Nahoru