Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji


  

 1. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
 2. Základní informace k životní situaci
  Žadatel nevyplňuje žádný tiskopis a nepředkládá svou fotografii (tu pořizuje úřednice pomocí výpočetní techniky).
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Občan ČR starší 15 let, zákonný zástupce za občana mladšího 15 let a další osoby uvedené dle § 17 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.
 5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Ústním podáním a předložením příslušných dokladů (viz bod 10 a 29).
 6. Na které instituci životní řešení životní situace
  Žádost o vydání cestovního pasu podá občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu.
 7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, odbor správní, oddělení cestovních dokladů, v přízemí, kontaktní osoby – Aubrechtová - telefon 327 710 346, Motýlová - telefon 327 710 348, úřední hodiny: pondělí  7.30 -11.30 a 12.30 - 19.00, úterý a čtvrtek 7.30-11.30 a 12.30-14.30, středa 7.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00, pátek 7.30 -11.30 hodin.
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  1/ občan 0-15 let: rodný list, cestovní pas i s prošlou dobou platnosti, občanský průkaz rodiče. 2/ občan 15-18 let: občanský průkaz, cestovní pas i s prošlou dobou platnosti, občanský průkaz rodiče. 3/ občan nad 18 let: občanský průkaz, cestovní pas i s prošlou dobou platnosti. 
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Občan nevyplňuje žádný tiskopis.
 10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek pro občana ve věku do 15-ti let činí 100,- Kč, pro občana ve věku od 15-ti let činí 600,-Kč. Na zastupitelském úřadu se správní poplatek liší a tj. správní poplatek pro občana ve věku do 15-ti let činí 400,- Kč, pro občana ve věku od 15-ti let činí 1200,- Kč. Správní poplatek se hradí při podání žádosti.
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Do 30-ti dnů na obecním úřadu, do 120-ti dnů na zastupitelském úřadu.
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Zákonný zástupce, pokud se jedná o vydání cestovního pasu pro občana mladšího 18-ti let a další osoby uvedené v § 17 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Vyhotovený cestovní pas osobně převezme občan starší 15-ti let nebo zákonný zástupce občana mladšího 15-ti let u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kde byla podána žádost o jeho vydání. (Vyhotovený cestovní pas lze převzít také na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti za správní poplatek ve výši 100,-). Cestovní pas lze také převzít na Zastupitelském úřadu, pokud zde byla žádost podána. 
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
  Nelze využít.
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,  zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zákon 251/2016 Sb. o některých  přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Odvolání lze podat do 15-ti dnů u příslušného obecního úřadu, který rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje příslušný krajský úřad. Náležitosti odvolání viz § 81, 82 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, § 34, ve znění pozdějších předpisů. K projednání přestupků v blokovém řízení je také příslušný
 19. Nejčastější dotazy
  Platnost cestovního pasu pro občana ve věku do 15-ti let je pět let, pro občana ve věku od 15-ti let je platnost deset let.
 20. Další informace
  Při vydání prvního cestovního pasu je občan, který nemá trvalý pobyt na území ČR, povinen prokázat státní občanství ČR dokladem o státním občanství. U občanů, kteří mají trvalý pobyt na území ČR, se doklad o státním občanství vyžaduje, vzniklou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. O osvědčení o státním občanství lze zažádat prostřednictvím krajských úřadu podle trvalého popř. posledního trvalého pobytu. V případě, že občan nikdy neměl trvalý pobyt na území ČR, žádá o doklad o státním občanství u Úřadu městské části Praha 1.
 21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Webové stránky MV ČR a webové stránky MZV ČR.
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Kde zažádat o doklad o státním občanství naleznete v bodě 20.
 23. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor správní.
 24. Kontaktní osoba
  Věra Aubrechtová, Jana Motýlová
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  02.08.2021
 26. Popis byl naposledy aktualizován popisu
  16.03.2022
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správní » Životní situace » Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji

Nahoru