Doručovací adresa

 1. Identifikační číslo
     
 2. Kód
   
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Doručovací adresa - zavedení, změna, zrušení prostřednictvím informačního systému evidence obyvatel
 4. Základní informace k životní situaci
  Do agendového informačního systému obyvatel lze na žádost zavést adresu, na kterou mají být doručovány písemnosti, tzv. doručovací adresa, je referenčním údajem podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů. Na tuto adresu budou všechny úřady doručovat písemnosti pokud nemá občan zpřístupněnu datovou schránku. Adresa může mít formát:
  a/ adresa v České republice
  b/ adresa v České republice s připojenou doplňující identifikací místa
  c/ adresa mimo území České republiky
  d/ adresa poštovní přihrádky nebo dodávací schránky
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Občan České republiky
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podání žádosti osobně nebo písemně, viz body č. 6,8,16,
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Občan ohlášení, změnu nebo zrušení doručovací adresy provede na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území České republiky.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit  Městský úřad Kutná Hora, Radnická 178, 2.mezipatro, číslo dveří 228 a 229, telefon 327 710 338, 327 710 341, úřední hodiny: pondělí: 7.30-11.30 12.30-19.00, úterý a čtvrtek: 7.30-11.30 12.30-14.30, středa: 7.30-11.30 12.30-17.00, pátek: 7.30-11.30.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Občanský průkaz, popřípadě cestovní pas k prokázání totožnosti.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Doporučený formulář Hlášení adresy pro doručování; je k dispozici na ohlašovně Městského úřadu Kutná Hora.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Nejsou stanoveny, žádosti se vyřízují bezodkladně.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Nejsou stanoveny.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Nejsou stanoveny.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost lze podat formou datové zprávy, občan vyplněný formulář podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo podá prostřednictvým své datové schránky.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  www.mvcr.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor správní - oddělení evidence obyvatel.
 26. Kontaktní osoba
  p. Eva Čiháková, p. Lenka Šibravová
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
   1.10.2021
 28. Popis byl naposledy aktualizován
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správní » Životní situace » Doručovací adresa

Nahoru