Zákony

pdf.png Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) pdf, soubor typu pdf, (531,65 kB)

pdf.png Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (pdf, 713,05 kB)

pdf.png Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (pdf, 501,97 kB)

pdf.png Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (pdf, 298,41 kB)

Obsahové náplně živností

Odborná způsobilost zaměstnanců

Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Obecní živnostenský úřad » Zákony

Nahoru