Úřední hodiny MěÚ

Otevírací doba (úřední hodiny) MěÚ – podatelna, sekretariát starosty:
pondělí, středa                   7.00 - 17.00
úterý, čtvrtek                      7.00 - 15.00
pátek                                   7.00 - 14.00

Otevírací doba (úřední hodiny) MěÚ – jednotlivé odbory
pondělí, středa                   7.30 - 11.30  12.30 - 17.00 *
úterý, čtvrtek                      7.30 - 11.30  12.30 - 14.30
pátek                                   7.30 - 11.30 

* otevírací doba je v pondělí rozšířena do 19.00 hod. u „přepážkových“ pracovišť v budově Radnická 178:

  • registr řidičů (řidičské průkazy, karty do tachografu, profesní způsobilost řidiče, výpisy z EKŘ)
  • registr vozidel (změny vlastníka/provozovatele, vyřazení a zánik vozidel, vývoz)
  • technik (dovoz, LPG, tažná zařízení, přestavby)
  • občanské průkazy (příjem žádostí, výdej vyrobených průkazů, oznámení ztráty a odcizení občanských průkazů)
  • cestovní doklady (příjem žádostí a výdej cestovních dokladů)
  • pokladna

Systém uzavře služby nejdéle 15 minut před koncem úředních hodin, kromě služby pokladna.

Dále je otevírací doba rozšířena v pondělí do 19.00 hod. na těchto pracovištích:

  • CzechPoint (ověřování podpisů, listin, zřízení datových schránek)
  • registr obyvatel (přihlášení, rušení trvalého pobytu, evidence obyvatel)
  • obecní živnostenský úřad (ohlášení, změny a rušení živnostenského oprávnění) - boční vchod budovy

 

Pokladna (Radnická 178)
pokladní hodiny

Home » Městský úřad » Městský úřad » Úřední hodiny MěÚ

Nahoru