Dopravci - novinka od 21.05.2022

Dopravci, kteří podnikají v silniční nákladní dopravě výhradně s motorovými vozidly nebo jízdními soupravami, jejichž přípustná hmotnost naloženého vozidla nebo soupravy přesahuje 2,5 tuny, ale nepřesáhne 3,5 tuny od 21. května 2022 budou muset splňovat požadavky pro přístup k povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě, pokud provozují s těmito vozidly mezinárodní přepravu.

To znamená, že musí splnit podmínky týkající se požadavků:

- usazení obsažené v článku 5 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009. Jedná se nejen o prostory, podnikovou dokumentaci, ale i organizaci činnosti takovým způsobem, který zajistí, aby vozidla provozovaná v mezinárodní přepravě se vrátila do provozovny v daném členském státě nejpozději osm týdnů poté, co jej opustila; - dobré pověsti, která určí ČR pro podnik a odpovědného zástupce pro dopravu;

- prokázat, že na každý rok disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně 1 800 EUR na první používané vozidlo a 900 EUR na každé další používané vozidlo;

- odborné způsobilosti, která se prokazuje složením povinné písemné zkoušky

Odkaz na stránky Ministerstva dopravy, kde jsou vyvěšené informace ke změnám týkajícím se podnikání
malými vozidly:
 

Ministerstvo dopravy ČR - Změny v podnikání malými vozidly k 21. květnu 2022 (mdcr.cz)


Dokumenty ke stažení

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Obecní živnostenský úřad » Dopravci - novinka od 21.05.2022

Nahoru