Obecní živnostenský úřad

Sídlo:        Radnická 178, 284 01 Kutná Hora (boční vchod)
Adresa:    Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
Vedoucí:  Ing. Radim Kotlář
Telefon:    327 710 111 - ústředna
E-mail:     zivnost@mu_kutnahora_cz
GPS:        49°56'58.206"N, 15°15'50.681"E

Vnitřní členění obecního živnostenského úřadu  

 1. oddělení registrační  
 2. oddělení kontrolně správní  

Rozsah činnosti

Oddělení registrační

Oddělení vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména:

 • vydává živnostenská oprávnění týkající se živností koncesovaných, řemeslných, vázaných a živnosti ohlašovací volné,
 • provádí změny živnostenských oprávnění, vydává rozhodnutí o zrušení živnostenských oprávnění, zapisuje skutečnosti týkající se přerušení provozování živnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném zápise vyrozumívá podnikatele,
 • vyřizuje žádosti o výpisy z živnostenského rejstříku.

Zajišťuje agendu týkající se zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, zejména zaevidování zemědělských podnikatelů včetně vedení evidence těchto podnikatelů. Plní úkoly jako centrální registrační místo. Podnikatelé mohou společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi též:

 • podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení,
 • oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti,
 • podat přihlášku k důchodovému pojištění,
 • podat přihlášku k nemocenskému pojištění,
 • oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,
 • podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Oddělení kontrolně-správní

Oddělení vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů  a zvláštními právními předpisy zejména:

 • provádí živnostenskou kontrolu fyzických a právnických osob,
 • provádí kontrolu dodržování zvláštních právních předpisů,
 • provádí správní řízení,
 • ukládá blokové pokuty a pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona a dalších právních předpisů,
 • spolupracuje s orgány státního odborného dozoru, s ostatními kontrolními orgány a s orgány činnými v trestním řízení,
 • vyřizuje agendu stížností, podnětů a oznámení,
 • vyřizuje agendu spotřebitelského ombudsmana.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Obecní živnostenský úřad

Nahoru