Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu

 1. Identifikační číslo
  SIT_DOP_04
 2. Kód
  SIT_DOP
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu.
 4. Základní informace k životní situaci
  Držitel řidičského průkazu při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu je povinnen tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému úřadu.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Držitel mezinárodního řidičského průkazu.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Neprodleně osobně oznamte tuto skutečnost příslušnému úřadu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  S pracovníky příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte : Doklad totožnosti, poškozený mezinárodní řidičský průkaz, jednu barevnou průkazovou fotografii.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu je k dispozici na příslušném úřadě nebo k prohlédnutí ( s návodem na vyplnění) na internetových stránkách Ministerstva dopravy ČR.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek činí 50,- Kč v hotovosti.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Vaše žádost bude vyřízena bezodkladně po oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu . V případě že došlo současně ke ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu musí být nejprve vydán řidičský průkaz a na jeho základě pak lze teprve vydat mezinárodní řidičský průkaz.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti nejsou stanoveny.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, Zákon č. 250/2016 Sb.,  o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Může vám být uložena pokuta podle zákona zákona č. 250/2016 Sb.,  o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Obraťe se na : Ministerstvo dopravy ČR, obecní úřad s rozšířenou působností.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo dopravy ČR
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kutná Hora - odbor dopravy a silničního hospodářství
 26. Kontaktní osoba
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1.9.2018
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1.9.2018
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Životní situace » Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu

Nahoru