Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel

 1. Identifikační číslo
  SIT_DOP_14
 2. Kód
  SIT_DOP
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Trvalé vyřazení vozidla z registru.
 4. Základní informace k životní situaci
  Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. K trvalému vyřazení dochází, pokud vlastník vozidla nechce dále vozidlo provozovat, nebo pokud vozidlo zaniklo.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla nebo vlastník vozidla nebo zmocněnec, nebo v případě právnické osoby (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby), provozovatel vozidla nebo vlastník vozidla. Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Osobně podejte písemnou žádost o odhlášení vozidla na příslušní úřad.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Se žádostí se obraťte na úřad obce s rozšířenou působností v jehož územním obvodu máte jako provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  S pracovníky příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte : vyplněnou a podepsanou žádost, doklad totožnosti, technický průkaz vozidla (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV), registrační značky od vozidla, živnostenské oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku, doklad o ekologické likvidaci vozidla.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost o zápis změn údajů získáte na příslušném úřadu.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Vyřazení registrovaného vozidla se zpravidla vyřizuje na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta pro vyřízení stanovena do 30 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Dalšími účastníky postupu mohou být : zmocněnec, leasingová společnost, zástavní věřitel apod.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti nejsou stanoveny.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákona č. 56/2001Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, zákon č.307/1999 Sb., kterým se mění zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsovenou provozem vozidla, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě v souladu se správním řádem.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Eventuální sankce by mohla být uložena podle zákona o přestupcích a podle § 69 zákona o odpadech.
 21. Nejčastější dotazy
  Dotaz : Je možné vozidlo trvale vyřazené znovu zaregistrovat? Odpověď : Vozidlo trvale vyřazené před 1.7.2001 a po 1.5.2004 ztratilo aktem trvalého vyřazení technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a její získání je v dnešní době nemožné.
 22. Další informace
  Obraťte se na : Ministerstvo dopravy ČR, obecní úřad s rozšířenou působností.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo vnitra ČR.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kutná Hora - odbor dopravy a silničního hospodářství.
 26. Kontaktní osoba - viz telefonní seznam odboru dopravy
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  30.8.2018
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  30.8.2018
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Životní situace » Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel

Nahoru