Návrh na změnu dopravního značení

 1. Identifikační číslo
  SIT_DOP_31
 2. Kód
  SIT_DOP
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Návrh na změnu dopravního značení.
 4. Základní informace k životní situaci
  Pokud stávající dopravní značení z různých důvodů nevyhovuje současné situaci, lze podat návrh na jeho změnu.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost o změnu dopravního značení je oprávněn podat občan, organizace či orgány.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Obecná úprava provozu na pozemních komunikacích je stanovana zákonem č. 361/2000 Sb.. Místní úprava provozu je úprava provozu provedená např. dopravními značkami. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je provedena přenosnými dopravními značkami, přechodným vodorovným značením atd.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podejte písemnou žádost na příslušní úřad.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví na silnici I.třídy příslušný krajský úřad po předchozím písemném vyjádření orgánu Policie ČR. Na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci stanový úpravu provozu příslušný obecní úřad s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření orgánu Policie ČR.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  S pracovníky příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte : návrh na změnu dopravního značení, dokumentaci z níž je patrné umístění navrhovaných značek a jejich přesné určení, písemné vyjádření orgánu Policie ČR.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatky nejsou stanoveny.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  V jednoduché věci rozhodne úřad bezodkladně, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta pro vyřízení stanovena do 30 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Dalšími účastníky postupu mohou být : správce komunikace, Polcie ČR, případně dotčené organizace, orgány nebo občané.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti nejsou stanoveny.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, Vyhláška č. 30/2001 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích.
 18. Jaké jsou související předpisy
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 20. Další informace
  Sankce nejsou stanoveny.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Obraťte se na : Ministerstvo dopravy ČR, obecní úřad s rozšířenou působností.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kutná Hora - odbor dopravy a silničního hospodářství.
 26. Kontaktní osoba
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1.9.2018
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1.9.2018
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Životní situace » Návrh na změnu dopravního značení

Nahoru