Vydání řidičského průkazu / udělení řidičského oprávnění

 1. Identifikační číslo
  SIT_DOP_01
 2. Kód
  SIT_DOP
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Vydání řidičského průkazu / udělení řidičského oprávnění
 4. Základní informace k životní situaci
  Řidičský průkaz (dále též ŘP ) se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění (žadatel o vydání ŘP musí být držitelem řidičského oprávnění), nebo tomu, kdo splní podmínky pro jeho udělení.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Osoba, které bylo uděleno řidičské oprávnění.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Získání řidičského oprávnění
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Písemnou žádost o vydání řidičského průkazu podejte osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na příslušný úřad.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností kdekoliv v ČR.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  S pracovníky příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, respektive magistrátu města.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte : Doklad o odborné způsobilosti , doklad o totožnosti, posudek o zdravotní způsobilosti.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost o vydání řidičského průkazu je k dispozici na příslušném úřadě nebo k prohlédnutí ( s návodem na vyplnění) na internetových stránkách Ministerstva dopravy ČR.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek činí 50,- Kč v hotovosti.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Vaše žádost bude vyřízena nejpozději do 20 dnů od podání.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Řidičský průkaz musíte převzít osobně.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích , §109.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Pokud je žádosti vyhověno, opravné prostředky nejsou stanoveny. Jestliže žádosti vyhověno není, lze podat ve lhůtě do 15 dnů odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Obraťe se na : Ministerstvo dopravy ČR, obecní úřad s rozšířenou působností.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo dopravy ČR
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kutná Hora - odbor dopravy a silničního hospodářství.
 26. Kontaktní osoba
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
    1.9.2018
 28. Popis byl naposledy aktualizován
   30.3.2016
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Životní situace » Vydání řidičského průkazu / udělení řidičského oprávnění

Nahoru