Žádost o výpis z evidenční karty řidiče

 1. Identifikační číslo
  SIT_DOP_07
 2. Kód
  SIT_DOP
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o výpis z evidenční karty řidiče.
 4. Základní informace k životní situaci
  Výpis z evidenční karty řidiče slouží k výdeji dat z registru řidičů.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Podat písemnou žádost o výpis z evidenční karty řidiče může fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené. Žádost může podat také fyzická nebo právnická osoba na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podejte písemnou žádost o výpis z evidenční karty řidiče.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  S pracovníky příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte : Doklad totožnosti, žádost o výpis z evidenční karty řdiče, / případně písemný souhlas osoby, o jejíž písemný souhlas žádáte, ověřený příslušným orgánem /.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek 50Kč za každou započatou stranu, 15 Kč za tisk na výpočetní technice.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro vyřízení jsou stanoveny do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o výpis z evidenční karty řidiče.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti nejsou stanoveny.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, Vyhláška č. 154/2003 Sb.,kterou se mění vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, Zákon č.106/1999 Sb., osvobodném přístupu k informacím.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Obraťte se na : Ministerstvo dopravy ČR, obecní úřad s rozšířenou působností.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo dopravy ČR.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kutná Hora - odbor dopravy a silničního hospodářství
 26. Kontaktní osoba
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1.9.2018
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1.9.2018
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Životní situace » Žádost o výpis z evidenční karty řidiče

Nahoru