Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

 1. Identifikační číslo
  SIT_DOP_05
 2. Kód
  SIT_DOP
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu.
 4. Základní informace k životní situaci
  Dojde-li ke změně údajů, které se zaznamenávají do řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu, je jeho držitel povinen požádat o vydání nového řidičského průkazu.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Oprávněný držitel řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Žádost o vydání nového řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičském průkazu podejte osobně na příslušný úřad.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  S pracovníky příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte : Doklad totožnosti, dosavadní řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz, jednu barevnou průkazovou fotografii v případě mezinárodního řidičského průkazu.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost o vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu jsou k dispozici na příslušném úřadě nebo k prohlédnutí ( s návodem na vyplnění) na internetových stránkách Ministerstva dopravy ČR.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek: 10Kč jde-li o změnu jména, příjmení nebo pobytu, 50Kč v případě ostatních změn, 500Kč v případě žádosti o expresní vydání řidičského průkazu.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Změnu údajů zapsaných v řidičském průkazu / mezinárodním řidičském průkazu musíte oznámit příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Nový řidičský průkaz vám bude vydán do 20 dní od podání žádosti nebo ve lhůtě 5 pracovních dnů, pokud zaplatíte zvýšený poplatek 500Kč. Nový mezinárodní řidičský průkaz vám bude vydán bezodkladně po podání žádosti.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti nejsou stanoveny.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákon č. 250/2016 Sb.,  o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Může vám být uložena pokuta podle zákona č. 250/2016 Sb.,  o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Obraťe se na : Ministerstvo dopravy ČR, obecní úřad s rozšířenou působností.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo dopravy ČR
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kutná Hora - odbor dopravy a silničního hospodářství.
 26. Kontaktní osoba
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
    1.9.2018
 28. Popis byl naposledy aktualizován
   1.9.2018
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Životní situace » Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

Nahoru