Seznam pracovníků

Celé jméno Funkce Telefon Mobil Email
Brandejský Karel , Bc. odpady 327710263
Jelínková Petra , Ing. referent oddělení ochrany přírody a krajiny, zemědělský půdní fond 327710259
Kosová Kristýna , Mgr. Vedoucí odboru 327710271 724191457
Krejčí Miloslav , Ing. vodoprávní úřad 327710261
Směšná Tereza , Ing. vodoprávní úřad 327710265
Truhlářová Lada , Ing. ochrana ovzduší, stanoviska k projektovým dokumentacím 327710264
Tvrdíková Zdena , Bc. zemědělský půdní fond, myslivost, rybářství, státní rostlinolékařská správa 327710272
Vančurová Kristýna , Ing. vodoprávní úřad 327710267
Vaňhal Vladimír , Bc. lesy, myslivost, rybářství 327710273
Vízner Jindřich lesy 327710274
Závorka Milan , Ing. referent oddělení ochrany přírody a krajiny, zemědělský půdní fond 327710275
Žalská Pavlína , Ing. pověřená vedoucí vodoprávního úřadu 327710266
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor životního prostředí » Seznam pracovníků

Nahoru