Seznam pracovníků

Celé jméno Funkce Telefon Mobil Email
Brandejský Karel , Bc. odpady 327710263
Kocián Vladimír , Ing. vedoucí odboru 327710270 724191457
Kosová Kristýna , Mgr. vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny 327710271
Krejčí Miloslav , Ing. vodoprávní úřad 327710261
Krepsová Kristýna , Ing. referent oddělení ochrany přírody a krajiny, zemědělský půdní fond 327710259
Kruliš Ondřej , Ing. zástupce vedoucího odboru, vedoucí vodoprávního úřadu 327710262 724191852
Pospíšilová Martina , Ing. vodoprávní úřad 327710265
Truhlářová Lada , Ing. ochrana ovzduší, stanoviska k projektovým dokumentacím 327710264
Tvrdíková Zdena , Bc. zemědělský půdní fond, myslivost, rybářství, státní rostlinolékařská správa 327710272
Vančurová Kristýna , Ing. vodoprávní úřad 327710267
Vaňhal Vladimír , Bc. lesy, myslivost 327710273
Vízner Jindřich lesy 327710274
Závorka Milan , Bc referent oddělení ochrany přírody a krajiny, zemědělský půdní fond 327710275
Žalská Pavlína , Ing. vodoprávní úřad 327710266
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor životního prostředí » Seznam pracovníků

Nahoru