Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů (e-blesk pas)

 1. Identifikační číslo
   
 2. Kód
   
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů ( e-blesk pas)
 4. Základní informace k životní situaci
  Žadatel nevyplňuje žádný tiskopis a nepředkládá svou fotografii (tu pořizuje úřednice pomocí výpočetní techniky).
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Občan ČR starší 15 let, zákonný zástupce za občana mladšího 15 let a ostatní osoby uvedené dle      § 17 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podáním žádosti.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Žádost o vydání cestovního pasu podá občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě (§5 odst.3) nelze podat u zastupitelského úřadu.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, odbor správní, oddělení cestovních dokladů, Radnická 178, v přízemí, kontaktní osoby - p. Aubrechtová - telefon 32710 346 ( 349), p. Obrazová - telefon 327 710 348 (347), úřední hodiny: pondělí a středa 7.30 - 16.30, úterý a čtvrtek 7.30 - 14.30.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  1/občan 0-15 let: rodný list, cestovní pas i s prošlou dobou platnosti, rodný list rodiče, popř. prarodiče dítěte, občanský průkaz rodiče (viz bod 22 a 30), 2/ občan 15-18 let: občanský průkaz, cestovní pas i s prošlou dobou platnosti, rodný list, občanský průkaz rodiče (viz bod 30), 3/ občan nad 18 let: občanský průkaz, cestovní pas i s prošlou dobou platnosti, popř. rodný list.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žadatel nevyplňuje žádný tiskopis.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek pro občana ve věku do 15-ti let činí 2000,- Kč, pro občana ve věku od 15-ti let činí 4000,- Kč. Uhradit přímo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností při podání žádosti.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se na žádost vydá ve lhůtě do 6 pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 10 let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Zákonný zástupce, pokud se jedná o vydání cestovního pasu pro občana mladšího 18-ti let a další osoby uvedené v § 17 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Vyhotovený cestovní pas osobně převezme občan starší 15-ti let nebo zákonný zástupce občana mladšího 15-ti let na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, kde byla podána žádost o jeho vydání.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Nelze využít.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 634/2004 Sb. (položka 115), o správních poplatcích, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Odvolání lze podat do 15-ti dnů u příslušného obecního úřadu, který rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje příslušný krajský úřad. Náležitosti odvolání viz § 81, 82 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, § 34, ve znění pozdějších předpisů.K projednání přestupků v blokovém řízení je příslušný také obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podal žádost o vydání cestovního pasu.
 21. Nejčastější dotazy
  Cestovní pas s biometrickými údaji ve zkrácené lhůtě se vydává s dobou platnosti 5 let občanům mladším 15 let, nebo 10 let občanům starším 15 let.
 22. Další informace
  Při vydání prvního cestovního pasu je občan, který nemá trvalý pobyt na území ČR, povinen prokázat státní občanství ČR dokladem o státním občanství. U občanů, kteří mají trvalý pobyt na území ČR, se doklad o státním občanství vyžaduje, vzniklou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního cestovního pasu v tomto případě doklad o státním občanství, ověří úřad, u kterého podává žádost o vydání prvního cestovního pasu, na jeho žádost státní občanství u úřadu příslušného k jeho vydání. Občan je povinen předložit úřadu, u kterého podává žádost o vydání prvního cestovního pasu, podklady pro ověření státního občanství.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Webové stránky MV ČR a webové stránky MZV ČR.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  O osvědčení o státním občanství ČR lze požádat prostřednictvím krajských úřadů dle trvalého popř. posledního trvalého pobytu dítěte.
 25. Za správnost popisu odpovídá
  Odbor správní.
 26. Kontaktní osoba
  p. Věra Aubrechtová, p. Alena Obrazová 
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2016
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  06.01.2016
 29. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  1/občan 0-15 let: doklady k žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR: rodný list dítěte, rodné listy rodičů, byl-li vydán před datem 30.06.2001. Pokud jsou všichni prarodiče dítěte narozeni po dni 31.12.1953 (např. 2.1.1954), je třeba doložit rodný list jednoho z nich, narozeného na území ČR. Dále platný doklad totožnosti žadatele a správní poplatek ve výši 100,- Kč. 2/ občan 15-18 let: je nutná přítomnost zákonného zástupce, který svým podpisem před úřední osobou dává souhlas k vydání cestovního pasu (nebo úředně ověřená plná moc).
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správní » Životní situace » Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů (e-blesk pas)

Nahoru