Vydávání loveckých lístků

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Vydávání loveckých lístků
 4. Základní informace k životní situaci
  “Lovecký lístek” je základní předpoklad pro oprávnění k lovu.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická osoba
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Složení zkoušky z myslivosti nebo získání stanoveného vzdělání.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podáním žádosti, kterou obdržíte přímo na místě.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí (místo trvalého bydliště musí být na správním území našeho úřadu, u cizinců místo, kde se zdržují).
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Občanský průkaz nebo cestovní pas, doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o ukončení studia na střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti (pro absolventy studia na vysokých školách), nebo      potvrzení o úspěšném ukončení výuky předmětu myslivosti (lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol).
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost, kterou obdržíte přímo na místě.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatky podle položky č. 13 zákona o správním řízení č. 634/2004 Sb., - vydání loveckého lístku: Poplatky jsou stanoveny podle délky platnosti loveckého lístku. Splatné jsou v pokladně úřadu před provedením úkonu, tj. před vydáním loveckého lístku. Na dobu neurčitou zaplatíte 1 000 Kč,
  na 1 den 30 Kč, na 5 dní 50 Kč, na 30 dní 70 Kč, na 6 měsíců 100 Kč, na 12 měsíců 150 Kč. Pro žáky a posluchače odborných škol (myslivost musí být povinný vyučovací předmět) a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce (myslivci z povolání, myslivečtí hospodáři a osoby ustanovené jako myslivecká stráž) 75 Kč.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Při podané žádosti včetně všech potřebných náležitostí může být vydán na      počkání, jinak do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Nejsou.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Nejsou.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  ne
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon o myslivosti a jeho prováděcí vyhláška č. 244/2002 Sb., správního      řádu a zákon o správních poplatcích.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  odvolání podle správního řádu
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Kdo loví bez loveckého lístku: pokuta podle zákona o přestupcích do 8 000 Kč, zákaz činnosti do 1 roku a propadnutí věci nebo trest podle trestního zákona - odnětí svobody nebo peněžitý trest nebo zákaz činnosti nebo propadnutí věci dle povahy. Nepředložení loveckého lístku - přestupek podle zákona o myslivosti až do výše 30 000 Kč.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení  životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Ing. Adéla Jiránková, tel. 327 710 275, mail: jirankova@mu_kutnahora_cz
 26. Kontaktní osoba
  Bc. Zdena Tvrdíková, tel. 327 710 272, mail: tvrdikova@mu_kutnahora_cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  18.1.2011
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  18.1.2011
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor životního prostředí » Životní situace » Vydávání loveckých lístků

Nahoru