Úsekové měření rychlosti - orientační výše stanovených určených částek

RADAR – Malín - úsekové měření rychlosti vozidel – silnice č. I/2 .

Orientační výše stanovených určených částek :

1) Při překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h .

( podezření z přestupku dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ).

Naměřená rychlost = určená částka

53 km/h = 200 Kč                 62 km/h = 700 Kč

54 km/h = 300 Kč                 63 km/h = 700 Kč

55 km/h = 300 Kč                 64 km/h = 800 Kč

56 km/h = 400 Kč                 65 km/h = 800 Kč

57 km/h = 400 Kč                 66 km/h = 900 Kč

58 km/h = 500 Kč                 67 km/h = 900 Kč

59 km/h = 500 Kč                 68 km/h = 1000 Kč

60 km/h = 600 Kč                 69 km/h = 1000 Kč

61 km/h = 600 Kč

 

2)  Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 20 km/h a více .

( podezření z přestupku dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ).

Naměřená rychlost = určená částka

70 km/h = 1100 Kč               80 km/h = 1800 Kč

71 km/h = 1200 Kč               81 km/h = 1900 Kč

72 km/h = 1200 Kč               82 km/h = 1900 Kč

73 km/h = 1300 Kč               83 km/h = 2000 Kč

74 km/h = 1300 Kč               84 km/h = 2100 Kč

75 km/h = 1400 Kč               85 km/h = 2200 Kč

76 km/h = 1500 Kč               86 km/h = 2300 Kč

77 km/h = 1600 Kč               87 km/h = 2300 Kč

78 km/h = 1600 Kč               88 km/h = 2400 Kč

79 km/h = 1700 Kč               89 km/h = 2500 Kč

 

Dle § 125h odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se určená částka stanoví ve stejné výši jako pokuta v blokovém řízení, kterou lze uložit příkazem na místě. Při stanovení určené částky obecní úřad s rozšířenou působností vždy přihlédne k závažnosti porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích, přičemž toto přihlédnutí je přísně individuální a nelze proto očekávat, že podobné případy budou posuzovány zcela shodně.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Úsekové měření rychlosti - orientační výše stanovených určených částek

Nahoru