Úsekové měření rychlosti - orientační výše stanovených určených částek

RADAR – Malín - úsekové měření rychlosti vozidel – silnice č. I/2 .

Orientační výše stanovených určených částek :

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h

(podezření z přestupku dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů)

53-56 km/h =   400 Kč

57-60 km/h =   600 Kč

61-64 km/h =   800 Kč

65-69 km/h = 1 000 Kč

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 20 km/h a více

(podezření z přestupku dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů)

70-74 km/h = 1 400 Kč

75-79 km/h = 1 700 Kč

80-84 km/h = 2 000 Kč

85-89 km/h = 2 500 Kč

Dle § 125h odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se určená částka stanoví ve stejné výši jako pokuta v blokovém řízení, kterou lze uložit příkazem na místě. Při stanovení určené částky obecní úřad s rozšířenou působností vždy přihlédne k závažnosti porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích, přičemž toto přihlédnutí je přísně individuální a nelze proto očekávat, že podobné případy budou posuzovány zcela shodně.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Úsekové měření rychlosti » Úsekové měření rychlosti - orientační výše stanovených určených částek

Nahoru