Úsekové měření rychlosti - orientační výše stanovených určených částek

Výše stanovených určených částek:

1) překročení nejvyšší dovolené rychlosti (po odečtení technické tolerance měřidla -3 km/h) 

o méně než 10 km/h (podezření z přestupku dle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb.)

51-59 km/h = 550 Kč

2) překročení nejvyšší dovolené rychlost (po odečtení technické tolerance měřidla -3 km/h)

o 10 km/h a více (podezření z přestupku dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona č. 361/2000 Sb.)

60-69 km/h = 750 Kč

3) překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci (po odečtení technické tolerance měřidla -3 km/h)

o 20 km/h a více (podezření z přestupku dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 zákona č. 361/2000 Sb.)

70-89 km/h = 1 250 Kč

Dle § 125h odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se určená částka stanoví ve stejné výši jako pokuta v blokovém řízení, kterou lze uložit příkazem na místě.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Úsekové měření rychlosti » Úsekové měření rychlosti - orientační výše stanovených určených částek

Nahoru