Úsekové měření rychlosti - orientační výše stanovených určených částek

Orientační výše stanovených určených částek:

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci (po odečtení technické tolerance měřidla -3 km/h) o méně než 20 km/h

(podezření z přestupku dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů)

53-54 km/h =   400 Kč

55-59 km/h =   600 Kč

60-64 km/h =   800 Kč

65-69 km/h = 1 000 Kč

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci (po odečtení technické tolerance měřidla -3 km/h) o 20 km/h a více

(podezření z přestupku dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů)

70-75 km/h = 1 500 Kč

76-82 km/h = 2 000 Kč

83-89 km/h = 2 500 Kč

Dle § 125h odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se určená částka stanoví ve stejné výši jako pokuta v blokovém řízení, kterou lze uložit příkazem na místě. Při stanovení určené částky obecní úřad s rozšířenou působností přihlédne k závažnosti porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Úsekové měření rychlosti » Úsekové měření rychlosti - orientační výše stanovených určených částek

Nahoru