Těžba dřeva v lese - § 33 odst 3 lesního zákona

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Těžba dřeva v lese - § 33 odst.3 lesního zákona
 4. Základní informace k životní situaci
  Těžbu v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté osnovy, lze provést jen se souhlasem odborného lesního hospodáře. Souhlas nelze odmítnout, není-li těžba v rozporu s ostatními ustanoveními tohoto zákona. Má-li těžba překročit 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok, musí vlastník lesa, jakož i ten, kdo koupil stojící lesní porost, i ten, kdo provádí těžbu, předem písemně vyrozumět orgán státní správy lesů a doložit vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře. Pokud orgán státní správy lesů nesdělí osobě, která jej písemně vyrozuměla o záměru provést těžbu, své stanovisko do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění, může tato osoba těžbu provést.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Vlastník lesa. Nebo, kdo koupil stojící lesní porost. Nebo, kdo provádí těžbu.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Musí být doložen souhlas odborného lesního hospodáře. Souhlas nesmí odborný lesní hospodář odmítnout, není-li těžba v rozporu s ostatními ustanoveními tohoto zákona. Má-li těžba překročit 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok, musí vlastník lesa, jakož i ten, kdo koupil stojící lesní porost, i ten, kdo provádí těžbu, předem písemně vyrozumět orgán státní správy lesů a doložit vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře. Pokud orgán státní správy lesů nesdělí osobě, která jej písemně vyrozuměla o záměru provést těžbu, své stanovisko do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění, může tato osoba těžbu provést. Na vydání tohoto stanoviska orgánu státní správy lesů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Oznámením orgánu státní správy lesů - vzor žádosti, nebo osobním jednáním na úřadě
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Obraťte se na Městský úřad Kutná Hora - odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora - odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů,
  pan Vízner Jindřich, tel: 327 710 274, e-mail: vizner@mu_kutnahora_cz,
  a nebo pan Vaňhal Vladimír, tel. 327 710 273, e-mail: vanhal@mu_kutnahora_cz
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte vyplněný formulář žádosti, v případě více vlastníků lesa zmocnění, nebo soulas s těžbou stvrzený podpisem na žádosti. Předložte doklad o vlastnictví lesa, například výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu apod. K žádosti vždy doložte vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Oznámení orgánu státní správy lesů - vzor žádosti. Oznámení orgánu státní správy lesů - žádost získáte v kanceláři Městského úřadu Kutná Hora - odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, adresa Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, sídlem Radnická 178, 284 01 Kutná Hora, číslo dveří 316.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Pokud orgán státní správy lesů nesdělí osobě, která jej písemně vyrozuměla o záměru provést těžbu, své stanovisko do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění, může tato osoba těžbu provést. Na vydání tohoto stanoviska orgánu státní správy lesů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  V případě více vlastníků lesa, ti kteří se pod žádost nepodepsali, či o ní nevědí
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Po ukončení těžby dřeva oznámit odbornému lesnímu hospodáři skutečné, evidované, množství a velikost holiny.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
 18. Jaké jsou související předpisy
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč vlastníku lesa nebo jiné osobě, kteří provedou neoprávněnou těžbu v množství překračujícím 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok (§ 55 odst. 1, písm. d, lesního zákona).
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo zemědělství na adrese:http://www.mze.cz/
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kutná Hora - odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, adresa Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, sídlem Radnická 178, 284 01 Kutná Hora.
 26. Kontaktní osoba
  Pan Vízner Jindřich, tel: 327 710 274
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  27.12.2006
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  27.12.2006
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor životního prostředí » Životní situace » Těžba dřeva v lese - § 33 odst 3 lesního zákona

Nahoru