Seznam pracovníků oddělení

Celé jméno Funkce Telefon Mobil Email
Janatová Věra Organizační činnost na úseku oprav památek ve městě Kutná Hora. Příspěvky na obnovu památek ve městě Kutná Hora. samospráva 327710207 720067567
Jelínková Jana , Bc. Organizační činnost na úseku oprav památek ve městě Kutná Hora. Příspěvky na obnovu památek ve městě Kutná Hora. Samospráva. 327710206 724755780
Kolečková Veselá Jana , Mgr. Pracovník orgánu státní památkové péče v území obce s rozšířenou působností. Státní správa. 327710212 722985090
Mottlová Naděžda Pracovník orgánu státní památkové péče v území obce s rozšířenou působností. Státní správa. 327710211 702242957
Žáčková Věra , Ing. vedoucí Odděleni památkové péče 327710210 724167835
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Oddělení památkové péče » Seznam pracovníků oddělení

Nahoru