Ostatní dokumenty

SOUTĚŽ HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2020

Kutna_Hora-Program_regenerace_2020_001-uvod_Prihlaska.pdf

Kutna_Hora-Program_regenerace_2020_01-a_foto_kulturni_pamatky.pdf

Kutna_Hora-Program_regenerace_2020_01-b_foto_architektura_doplnujici.pdf

Kutna_Hora-Program_regenerace_2020_01-c_foto_drobna_architektura.pdf

Kutna_Hora-Program_regenerace_2020_02-Rekapitulace.pdf


PROGRAM PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROK 2020 - SOUHRNNÁ ZPRÁVA

souhrnna zprava__Program ORP_2020.doc


Statut Fondu regenerace města Kutné Hory

statut_Fond regenerace


Zásady pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace

města Kutné Hory na obnovy kulturních památek a nemovitostí dotvářejících charakter městské památkové rezervace Kutná Hora v působnosti Města Kutná Hora
 

zasady_Fond regenerace


Přehled příspěvků na obnovy kulturních památek

v bývalém okrese Kutná Hora; roky 1989 - 2002 (v tis. Kč)
prisp. byvaly okres 1989 - 2002.doc


Nemovité kulturní památky
(seznam)

v působnosti Městského úřadu Kutná Hora, obecního úřadu obce s rozšířenou působností

kulturni pamatky_seznam.doc

 
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Oddělení památkové péče » Ostatní dokumenty

Nahoru