Ostatní dokumenty

SOUTĚŽ HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2020

Kutna_Hora-Program_regenerace_2020_001-uvod_Prihlaska.pdf

Kutna_Hora-Program_regenerace_2020_01-a_foto_kulturni_pamatky.pdf

Kutna_Hora-Program_regenerace_2020_01-b_foto_architektura_doplnujici.pdf

Kutna_Hora-Program_regenerace_2020_01-c_foto_drobna_architektura.pdf

Kutna_Hora-Program_regenerace_2020_02-Rekapitulace.pdf


PROGRAM PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROK 2020 - SOUHRNNÁ ZPRÁVA

souhrnna zprava__Program ORP_2020.doc


Statut Fondu regenerace města Kutné Hory

Statut_Fond regenerace.doc


Zásady pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace

města Kutné Hory na obnovy kulturních památek a nemovitostí dotvářejících charakter městské památkové rezervace Kutná Hora v působnosti Města Kutná Hora
Zasady-Fond-regenerace


Přehled příspěvků na obnovy kulturních památek

v bývalém okrese Kutná Hora; roky 1989 - 2002 (v tis. Kč)
prisp. byvaly okres 1989 - 2002.doc


Nemovité kulturní památky
(seznam)

v působnosti Městského úřadu Kutná Hora, obecního úřadu obce s rozšířenou působností

kulturni pamatky_seznam.doc


Pravidla pronájmu kostela sv. Jana Nepomuckého

Kostel-Nepomuk-pronajem-pravidla.pdf


Pravidla pronájmu Spolkového domu

Spolkovy-dum-pronajem-pravidla.pdf


Dodatek k pravidlům
pronájmu Spolkového domu

Spolkový dům - pravidla pronajmů - dodatek, soubor typu pdf, (853,05 kB)


Čestné občanství
- pravidla pro udělování včetně formuláře pro podání návrhu

Cestne_obcanstvi-pravidla.doc


Školství
- Obecně závazné vyhlášky

pdf.png3/2014 o stanovení školských obvodů škol (základních škol).pdf, soubor typu pdf, (80,89 kB)

pdf.png5/2017 o stanovení školských obvodů spádových mateřských škol.pdf, soubor typu pdf, (53,29 kB)
pdf.png6/2017 změna a doplnění OZV 3/2014.pdf, soubor typu pdf, (44,06 kB)

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor památkové péče, školství a kultury » Ostatní dokumenty

Nahoru