Ostatní dokumenty

Statut Fondu regenerace města Kutné Hory
Statut_Fond regenerace.doc

Zásady pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory na obnovy kulturních památek a nemovitostí dotvářejících charakter městské památkové rezervace Kutná Hora v působnosti Města Kutná Hora
Zasady-Fond-regenerace

Přehled příspěvků na obnovy kulturních památek v bývalém okrese Kutná Hora; roky 1989 - 2002 (v tis. Kč)
prisp. byvaly okres 1989 - 2002.doc

Nemovité kulturní památky (seznam) v působnosti Městského úřadu Kutná Hora, obecního úřadu obce s rozšířenou působností
kulturni pamatky_seznam.doc

Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Zasady_Programu_ORP_zneni-2016.docx

Plná moc k zastupování vlastníka ve věcech obnovy kulturní památky v programu ORP MK ČR
plna moc.doc

Vyhlášení programu Podpora obnovy KP prostřednictvím ORP na rok 2017
vyhlaseni_ORP_2017.doc

Pravidla pronájmu kostela sv. Jana Nepomuckého
Kostel-Nepomuk-pronajem-pravidla.pdf

Pravidla pronájmu Spolkového domu
Spolkovy-dum-pronajem-pravidla.pdf

Dodatek k pravidlům pronájmu Spolkového domu
Spolkový dům - pravidla pronajmů - dodatek, soubor typu pdf, (853,05 kB)

Čestné občanství - pravidla pro udělování včetně formuláře pro podání návrhu
Cestne_obcanstvi-pravidla.doc

Školství - Obecně závazné vyhlášky
pdf.png3/2014 o stanovení školských obvodů škol (základních škol).pdf, soubor typu pdf, (80,89 kB)

pdf.png5/2017 o stanovení školských obvodů spádových mateřských škol.pdf, soubor typu pdf, (53,29 kB)
pdf.png6/2017 změna a doplnění OZV 3/2014.pdf, soubor typu pdf, (44,06 kB)

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor památkové péče, školství a kultury » Ostatní dokumenty

Nahoru