Formuláře

ŽÁDOST o vydání závazného stanoviska k záměru údržby, opravy, rekonstrukce nebo jiné úpravy kulturní památky nebo jejího prostředí

zadost_pam


ŽÁDOST
o vydání závazného stanoviska k zamýšlené stavbě, stavební úpravě nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky

zadost-nepam


ŽÁDOST
o vydání závazného stanoviska k záměru restaurování kulturní památky nebo její části, která je dílem výtvarného umění nebo prací uměleckých řemesel.

zadost_rest


ŽÁDOST
o zařazení do Programu regenerace městské památkové rezervace Kutná Hora a o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory

zadost-program-regenerace


VYÚČTOVÁNÍ
fondu regenerace

vyuctovani_Fond reg.doc


ŽÁDOST
o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2021

zadost_ORP_2021.pdf

zadost o statni dotaci_2021.xlsm


Žádosti o zařazení do programu Podpora obnovy KP prostřednictvím ORP lze předkládat na Městský úřad Kutná Hora, Odbor památkové péče, školství a kultury do 28. 2. 2021.

vyhlaseni_ORP_2021.doc

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor památkové péče, školství a kultury » Formuláře

Nahoru