Formuláře

Žádost o vydání závazného stanoviska k záměru údržby, opravy, rekonstrukce nebo jiné úpravy kulturní památky nebo jejího prostředí
zadost_pam

Žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšlené stavbě, stavební úpravě nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky
zadost_nepam

Žádost o vydání závazného stanoviska k záměru restaurování kulturní památky nebo její části, která je dílem výtvarného umění nebo prací uměleckých řemesel.
zadost_rest

Žádost o zařazení do Programu regenerace městské památkové rezervace Kutná Hora a o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory
zadost-program-regenerace

Vyúčtování fondu regenerace
vyuctovani_Fond reg.doc

Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2020
Zadost ORP_2020
Zadost o statni dotaci_2020

Žádosti o zařazení do programu Podpora obnovy KP prostřednictvím ORP lze předkládat na Městský úřad Kutná Hora, Odbor památkové péče, školství a kultury do 28.2.2020.
vyhlaseni_ORP_2020

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor památkové péče, školství a kultury » Formuláře

Nahoru