Formuláře

ŽÁDOST o vydání závazného stanoviska k záměru údržby, opravy, rekonstrukce nebo jiné úpravy kulturní památky nebo jejího prostředí

zadost_pamatka


ŽÁDOST
o vydání závazného stanoviska k zamýšlené stavbě, stavební úpravě nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky

zadost_nepamatka


ŽÁDOST
o vydání závazného stanoviska k záměru restaurování kulturní památky nebo její části, která je dílem výtvarného umění nebo prací uměleckých řemesel.

zadost_restaurovani


ŽÁDOST
o zařazení do Programu regenerace městské památkové rezervace Kutná Hora a o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory

zadost_Fond regenerace

zadost_Fond regenerace_reklamy


VYÚČTOVÁNÍ
fondu regenerace

vyuctovani_Fond reg.doc


P
rogram Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2022 dle sdělení Ministerstva kultury ČR není vyhlášen.

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Oddělení památkové péče » Formuláře

Nahoru