Výměna řidičského průkazu

Výměnu řidičského průkazu je možné provést zdarma na jakémkoliv úřadě s rozšířenou působností, a to již tři měsíce před skončením  platnosti dokladu.

K výměně je nutné donést doklad platný totožnosti a stávající řidičský průkaz. Při podání žádosti již žadatel nepředkládá papírovou fotografii; úředníci pořídí digitální na místě, nebo stáhnou aktuální z registru obyvatel. Úřad má ze zákona na vyřízení 20 dní. V expresním vydání dostane řidič průkaz už za 5 dní. Musí ale zaplatit 700 korun. Standardní výměna je zdarma.

Žádat a vyzvedávat průkaz řidič nemusí v místě bydliště, ale může na jakékoliv obci s rozšířenou působností. Občan si sám zvolí, kde si průkaz vyzvedne. Takto vyřízená žádost se ihned pošle do výroby a následně na úřad, který si řidič zvolil k vyzvednutí. Seznam všech obcí s rozšířenou působností a tedy i míst k žádostem a výdejům průkazů je na stránkách :   https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Ridicske-prukazy,Autoskoly/Obecni-urady-s-rozsirenou-pusobnosti-seznam-s-ko  

V případě, že lidé usednou za volant s propadlým řidičským průkazem, riskují pokutu na místě do 2 000 Kč, v případě správního řízení až 2 500 Kč.

K dosud nevyměněným ŘP za uplynulý rok: Tyto řidičské průkazy je nutno vyměnit !!!

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Řidičské průkazy » Výměna řidičského průkazu

Nahoru