Seznam pracovníků - kontakty

Celé jméno Funkce Telefon Mobil Email
Holub Vít , Mgr. Územně plánovací dokumentace Města Kutná Hora 327710217
Horynová Yveta DiS. Fond rozvoje bydlení, příspěvky na kanalizační přípojky, územně analytické podklady 327710234
Klimentová Věra , Mgr. vedoucí Oddělení regionálního rozvoje a územního plánování 327710214 724756604
Vogelová Anna , Ing. Územně plánovací dokumentace obcí ORP Kutná Hora 327710219
Vomočil Jiří , Ing. Územně plánovací dokumentace obcí ORP Kutná Hora, GIS odboru 327710216
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Oddělení reg. rozvoje a územního plánování » Seznam pracovníků - kontakty

Nahoru