Prodej nemovitých věcí

 1. Identifikační číslo
  SIT_MAJ_02
 2. Kód
  MAJ_02
 3. Pojmenování životní situace
  Prodej nemovitých věcí
 4. Základní informace k životní situaci
  Jedná se o prodej nemovitých věcí ve vlastnictví Města Kutná Hora.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
   - fyzická osoba starší 18 let nebo jí pověřená osoba na základě plné moci
   - právnická osoba
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  - podání písemné žádosti spolu se snímkem katastrální mapy, na kterém je zakreslena požadovaná plocha v případě žádosti o koupi pozemku
  Žádost o koupi pozemku musí obsahovat:
  - katastrální území
  - parcelní číslo
  - požadovaná výměra
  - případný návrh kupní ceny
  - důvod žádosti o koupi
  Žádost o koupi budovy musí obsahovat:
  - obec, katastrální území
  - parcelní číslo pozemku, na němž budova stojí, č.p. budovy
  - případný návrh kupní ceny
  - důvod žádosti o koupi
  Žádost může být podána osobně na podatelně Města Kutná Hora nebo zaslána na adresu: Městský úřad Kutná Hora, odbor správy majetku – majetkové oddělení, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora. Formuláře jsou k dispozici na majetkovém oddělení (Vlašský dvůr, kancelář č. 15) nebo na internetu (formuláře – odbor správy majetku).
  Při prodeji nemovitostí formou výběrového řízení: 
  - na úřední desce Města Kutná Hora jsou zveřejněna oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej majetku se všemi potřebnými údaji, včetně postupu pro přihlášení zájemce do výběrového řízení.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  - podáním písemné žádosti se specifikací jejího předmětu osobně na podatelně, nebo zasláním poštou. Žádost je zaregistrována a po zajištění všech potřebných podkladů je předložena k projednání příslušným orgánům Města Kutná Hora (majetková komise, Rada a Zastupitelstvo města). Žadatel je o závěrech jednání písemně informován.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Majetkové oddělení – přízemí, kancelář č. 15
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  - doklad k prokázání totožnosti při podpisu kupní smlouvy 
  - výpis z obchodního rejstříku (právnické osoby)
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  - žádost o koupi pozemku
  - žádost o koupi objektu 
  - přihláška do výběrového řízení pro fyzické osoby 
  - přihláška do výběrového řízení pro právnické osoby
  Formuláře jsou k dispozici na majetkovém oddělení nebo na internetu (formuláře – odbor správy majetku). Lze podat i neformalizovanou písemnou žádost, která musí obsahovat náležitosti dle bodu 4.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  - Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující: 
  - správní poplatek ve výši 2000,- Kč za provedení vkladu do katastru nemovitostí 
  - znalecký posudek (pokud nebylo dohodnuto jinak) 
  - geometrické zaměření 
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 14. Lhůty nelze jednoznačně stanovit. Jsou závislé na zasedání orgánů města a zajištění potřebných stanovisek, dokladů apod. Žádost je projednávána v majetkové komisi, radě města, zastupitelstvu města. Záměr na prodej či směnu musí být zveřejněn na úřední desce města po dobu nejméně 15 dnů. Výběrová řízení na prodej majetku jsou zveřejňována po dobu minimálně 30 dnů. Běžná doba vyřízení žádosti je obvykle 6 až 12 měsíců.
 15. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  - jiné odbory Městského úřadu Kutná Hora a organizace řízené Městem Kutná Hora, jejichž vyjádření k žádosti jsou nezbytné 
  - další subjekty – závisí na charakteru podané žádosti
 16. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  V případě potřeby doložit k žádosti další dokumenty bude kupující vyzván písemně nebo telefonicky.
 17. Elektronická služba, kterou lze využít
  Pro získání doplňujících informací lze využít adresy: hermanova@mu_kutnahora_cz, patakova@mu_kutnahora_cz, kapisakova@mu_kutnahora_cz
 18. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
  - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
  - zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění 
  - zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění
 19. Jaké jsou související předpisy                                                                                                                                   Pravidla prodeje městského nemovitého majetku formou výběrového řízení s....                                                         Pravidla prodeje bytových a nebytových jednotek formou výběrového řízení
 20. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí spadá do kompetence zastupitelstva města. V případě zamítnutí žádosti lze písemně požádat zastupitelstvo města o opětovné posouzení žádosti. Zastupitelstvo města své usnesení buď potvrdí, nebo revokuje.
 21. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Uplatňují se smluvní sankce sjednané ve smlouvách. Při prodeji nemovitostí formou výběrového řízení je v Pravidlech prodeje městského majetku formou výběrového řízení stanovena smluvní pokuta pro případ nezaplacení zálohy na kupní cenu.
 22. Nejčastější dotazy
   -
 23. Další informace
   -
 24. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  -
 25. Související životní situace a návody, jak je řešit
  -
 26. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor správy majetku MÚ – majetkové oddělení
 27. Kontaktní osoba
   Ing. Lenka Heřmanová
 28. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1.10.2015
 29. Popis byl naposledy aktualizován
  11.2.2020
 30. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 31. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správy majetku » Životní situace » Prodej nemovitých věcí

Nahoru