Obnova kulturní památky - restaurování

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
  PAM 03
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Obnova kulturní památky - restaurování
 4. Základní informace k životní situaci
  Na základě žádosti o závazné stanovisko vydá městský úřad závazné stanovisko k restaurování kulturní památky (ustanovení § 14 odst. 1 a 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění)
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Kulturní památka - vlastník (Právnická osoba - dle ustanovení § 30 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) případně zmocněná fyzická nebo právnická osoba (dle § 33 zákona 500/2004 Sb., správní řád)
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podmínkou je podání žádosti o závazné stanovisko k restaurování.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  K zahájení je nutné podat žádost o závazné stanovisko (žádost je možné zaslat poštou nebo podat osobně v podatelně městského úřadu). Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem ( podatelna@kutnahora_cz ).
  Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným v předchozí větě, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků (dálnopis, telefax, veřejná datová síť).
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Oddělení památkové péče,  sídlo : Václavské náměstí 182, 284 01 Kutná Hora
  Úřední hodiny:
  Pondělí a středa 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00
  Telefon: 327 710 210, 327 710 211, 327 710 212
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  - Žádost o závazné stanovisko k restaurování 
  - Záměr restaurování
  - Doklad o vlastnictví (např. výpis z katastru nemovitostí nebo místopřísežné prohlášení)
  - Plnou moc není-li žadatel vlastníkem
  - Právnická osoba - každý kdo činí úkony, musí prokázat své oprávnění
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost o závazné stanovisko (ve znění dle zákona č. 500/2004 Sb. a vyhlášky č. 66/1988 Sb.) Formuláře žádostí jsou k dispozici na oddělení památkové péče, nebo v elektronické podobě na https://mu.kutnahora.cz/mu/oddeleni-pamatkove-pece
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Dle zákona č. 500/2004 Sb., ustanovení § 71 (do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů jde-li o zvlášť složitý případ)
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci nejsou stanoveni
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  - Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
  - Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči
  - Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 18. Jaké jsou související předpisy
  - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
  - Seznam osob s povolením k restaurování (vede Ministerstvo kultury ČR)
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky se uplatňují dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (ustanovení § 35 a § 39)
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  https://mu.kutnahora.cz/mu/oddeleni-pamatkove-pece
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě https://mu.kutnahora.cz/mu/oddeleni-pamatkove-pece
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Oddělení památkové péče, sídlo : Václavské náměstí 182, 284 01 Kutná Hora
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Věra Žáčková - vedoucí oddělení: e-mail: zackova@mu_kutnahora_cz tel: 327 710 210
  Naděžda Mottlová - referent: e-mail: mottlova@mu_kutnahora_cz tel: 327 710 211
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  11.12.2006
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  02.09.2021
 29. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Oddělení památkové péče » Životní situace » Obnova kulturní památky - restaurování

Nahoru