Jízdní řády MHD a PID v Kutné Hoře (aktuálně změny od 3.9.2023)

AUTOBUS_ARIVA.jpg

Podrobné informace o výlukových jízdních řádech a dalších změnách najdete na  Jízdní řády ⋆ VHD Kutná Hora (kutnahora.cz) Jízdní řády naleznete také na webu  Jízdní řády linek | Pražská integrovaná doprava (pid.cz)

Seznam změn autobusových linek PID od 3. září 2023 v okrese Kutná Hora

402 Praha - Zruč nad Sázavou - Čáslav Paběnice

Na lince dochází ke zkrácení jízdních dob ve vybraných úsecích.

786 Kutná Hora - Červené Janovice - Paběnice
Spoje s odjezdem z Kutné Hory v 11:35, 13:35, 15:35 a 17:45 pojedou o 5 minut později z důvodu
koordinace s linkou 788 a dále kvůli lepší návaznosti na konce vyučování na školách v Kutné Hoře na
základě požadavku cestujících. Z důvodu obratu autobusů pojedou rovněž z Paběnic spoje s odjezdy
v 12:36 a 14:36 o 5 minut později.

788 Praha Kutná Hora - Červené Janovice - Třebětín
Spoje s odjezdem z Kutné Hory v 10:35, 12:35, 14:35 a 16:35 pojedou o 5 minut později z důvodu
koordinace s linkou 788 a dále kvůli lepší návaznosti na konce vyučování na školách v Kutné Hoře.
Díky posunu dojde k zavedení přestupů v zastávce „Červené Janovice“ od linky 402 zejména pro
školní děti z Čáslavi na základě požadavku cestujících.
Na základě požadavku obce Křesetice se v obci obnovuje původní zastávka „Křesetice“ před domem
č. p. 19

749 Čáslav - Zbýšov - Petrovice I
Spoje s odjezdem z Čáslavi v 11:37, 13:37, 15:37 pojedou o 5 minut později z důvodu zavedení
přestupu v zastávce: „Třebonín,rozc.Chedrbí“ od linky 402 zejména pro školní děti z Čáslavi na
základě požadavku cestujících (současně dochází k časovému posunu většiny spojů na lince).
Z důvodu obratu autobusů pojedou rovněž z Petrovic I spoje s odjezdy v 12:45, 14:45 a 16:45 o 5
minut později.

770 Uhlířské Janovice - Sázava - Ostředek - Benešov
Na základě požadavku DSO BENE-BUS dochází na území města Benešov ke změně trasy (společně
s linkou PID 796), a to z důvodu sjednocení trasy s opačným směrem
- ruší se zastávky zastávky: „Benešov,Dukelská“, „Benešov,Pražská“ a „Benešov,Nová Pražská“
- zřizuje se zastávka Benešov,Nemocnice Rudolfa a Stefanie
- v opačném směru sjednocení jízdní doby v dotčeném úseku
- trvalá změna bude realizována po skončení výluky od 9. 9. 2023

VÝLUKY po 1. září
1. Kutná Hora ulice Zemanova
– všechny linky jezdící z autobusového stanoviště ve směru nemocnice a Miskovice jezdí po
objízdné trase ulici Benešovou a zejména v době přepravních špiček můžou vlivem silné IAD
nabírat cca 5 minut zpoždění. Konec výluky je předpokládán k 8. 10. 2023
2. Kutná Hora ulice Gruntecká
– výlukový jízdní řád na lince 785, kde linka je vedena do Grunty v obou směrech od Libenic a
z důvodu problematického odbočení z I/38 v době špiček hrozí nárůst zpoždění až o 10 minut.
Konec výluky je předpokládán k 31. 10. 2023
3. Dobrovítov
– výlukový jízdní řád na lince 742 z důvodu výstavby kanalizace. Konec výluky je předpokládán
k 1. 10. 2023
4. Kolín – havárie na okružní křižovatce Havlíčkova x Polepská x Jaselská x U Křižovatky x
Dukelských hrdinů
– výlukové jízdní řády na všech linkách jedoucích do zastávky Kolín,nádraží. V době špiček
hrozí nárůst zpoždění až o 10 minut. Konec výluky je předpokládán k 30. 9. 2023
Starý Kolín – rekonstrukce mostku
– výlukové jízdní řády na linkách 707 a 803. Konec výluky je předpokládán k 21. 11. 2023
5. Kutná Hora – rekonstrukce I/2 směr Nové Dvory
– výlukové jízdní řády nebudou vydány. Spoje linek pojedou kolem částečně uzavřeného úseku
dle jednotlivých etap. Nárůst zpoždění v době špiček bude dosahovat max. 5 minut. Termín
částečných uzavírek je od 6. 9. 2023 do 22. 9. 2023

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Autobusová doprava v Kutné Hoře » Jízdní řády MHD a PID v Kutné Hoře (aktuálně změny od 3.9.2023)

Nahoru