Žádost o vyjádření k zásahům do majetku města

 1. Identifikační číslo
   
 2. Kód
   
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o vyjádření k zásahům do majetku města
 4. Základní informace k životní situaci
  Žádost o vyjádření vlastníka místních komunikací a ploch veřejné zeleně
  a.) k zásahu do komunikace (výkopy, překopy)
  b.) k záboru komunikace (stavba lešení, umístění kontejnerů, prodejních stánků, restauračních stolků, reklamních poutačů, skladování materiálu, pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí a pod.)
  c.) k projektové dokumentaci
  d.) ke zřízení sjezdu-nájezdu
  e.) ke zřízení vyhrazeného parkovacího místa
  f.) k dopravnímu značení
  g.) k záboru veřejné zeleně (stavba lešení, umístění kontejnerů, prodejních stánků, restauračních stolků, reklamních poutačů, skladování materiálu, pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí a pod.)
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatelem může být:
  a.) fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům
  b.) právnická osoba
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  -.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podání vyplněné žádosti o vyjádření, která musí obsahovat nejméně tyto údaje:
  - identifikaci žadatele
  - vyznačením druhu zásahu nebo záboru
  - odůvodnění
  - termín (od - do)
  - přesné určení místa, plošný rozsah v m2
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Město Kutná Hora, odbor správy matejtku - technické oddělení, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Odbor správy majetku - technické oddělení, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora Vlašský dvůr, přízemí, č. dveří 13
  Ing. Lucie Štolbová, vedoucí technického oddělení, tel. 327 710 185, e-mail: stolbova@mu_kutnahora_cz
  Božena Marhanová, referent technického oddělení, tel. 327 710 191, e-mail: marhanova@mu_kutnahora_cz
  Dobroslav Vepřek, referent správy komunikací, tel. 327 710 186, e-mail: veprek@mu_kutnahora_cz
  Kateřina Kuchařová, DiS., referent správy komunikací, tel. 327 710 182, e-mail: kucharova@mu_kutnahora_cz

  Ing. Kateřina Hladíková, referent odpadového hospodářství, tel. 327 710 187, mobil 702 132 023,
  e-mail:hladikova@mu_kutnahora_cz                                                       
  Mgr. Iva Toucová, DiS., referent péče o zeleň,zábory veřejné zeleně, , tel. 327 710 184, mobil 727 903 434 e-mail: toucova@mu_kutnahora_cz (sestak@mu_kutnahora_cz)

  Úřední hodiny: pondělí, středa    07:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 hod
                          úterý, čtvrtek       07:00 - 11:30, 12:00 - 15:00 hod
                          pátek                   07:00 - 11:30, 12:00 - 14:30 hod
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  -.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  "Žádost o vyjádření" je k dispozici:
  a.) v kanceláři odboru správy majetku-technického oddělení, Vlašský dvůr, přízemí č.dveří 12 a 13
  b.) žádost lze podat také v jiném formátu, musí však obsahovat všechny potřebné údaje dle bodu č. 7
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek za vydání vyjádření se neplatí. Za užívání veřejného prostranství se platí místní poplatek, jehož výše závisí na druhu, místě, plošném rozsahu a délce užívání. Výpočet místních poplatků za užívání veřejného prostranství je upraven Obecně závaznou vyhláškou Města Kutná Hora č. 7/2019. Poplatek je možné zaplatit v hotovosti v pokladně městského úřadu, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Žádosti o vyjádření jsou vyřizovány do 30 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  V případě zásahů a záborů místních komunikací: - odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu, - dopravní inspektorát Policie České republiky
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  -.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Pro získání dalších informací lze využít e-mailové adresy uvedené výše.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 128/2000 Sb., O obcích, zákon č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích
 18. Jaké jsou související předpisy
  Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 2/2020 o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky se neuplatňují. Konečné rozhodnutí spadá do kompetence Rady města
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou uplatňovány.
 21. Nejčastější dotazy
  ---
 22. Další informace
  ---
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  -
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  -
 25. Za správnost popisu odpovídá
  Odbor správy majetku- technické oddělení
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Lucie Štolbová, vedoucí technického oddělení, tel. 327 710 185, e-mail: stolbova@mu_kutnahora_cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 9. 2021
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 9. 2021
 29. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správy majetku » Životní situace » Žádost o vyjádření k zásahům do majetku města

Nahoru