Pronájem bytových jednotek

   

 1. Identifikační číslo
  SIT_MAJ_01
 2. Kód
  MAJ_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Pronájem bytových jednotek
 4. Základní informace k životní situaci
  Jedná se o pronájem bytových jednotek ve vlastnictví Města Kutná Hora formou:
  - výběrového řízení pro nízkopříjmové uchazeče dle sociální potřebnosti
  - výběrového řízení s dražbou nájemného
  - výběrového řízení na startovací byty
  - podání žádosti o byt v domě pro seniory (byty zvláštního určení)
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  - fyzická osoba, která dosáhla zletilosti nebo jí pověřená osoba na základě plné moci
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace.
  - u výběrového řízení pro nízkopříjmové uchazeče dle sociální potřebnosti jsou podmínky stanoveny při vyhlášení konkrétního výběrového řízení
  -
  u výběrového řízení s dražbou nájemného jsou podmínky stanoveny při vyhlášení konkrétního výběrového řízení
  -
  u výběrového řízení na startovací byty jsou podmínky stanoveny při vyhlášení konkrétního výběrového řízení 
  -
  při podání žádosti o byt v domě pro seniory jsou podmínky stanoveny v „Pravidlech k pronájmu bytů zvláštního určení v Domech pro seniory ve vlastnictví Města Kutná Hora“ Uvedená pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách města https://mu.kutnahora.cz/mu/odbor-spravy-majetku pod záložkou „Formuláře“.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  a) vyplněním žádosti o pronájem bytu zvláštního určení v Domě pro seniory a předat tuto žádost na odboru správy majetku nebo na podatelnu Městského úřadu Kutná Hora nebo poslat poštou
  b) vyplněním přihlášky do výběrového řízení a předáním na odbor správy majetku
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1 - budova Vlašského dvora
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Odbor správy majetku - pí Hynková
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  -.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  - žádost o pronájem bytu zvláštního určení v Domě pro seniory
  - přihláška do výběrového řízení
  Formuláře jsou k dispozici na odboru správy majetku nebo na webových stránkách města https://mu.kutnahora.cz/mu/odbor-spravy-majetku pod záložkou „Formuláře“
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  lhůty nelze jednoznačně stanovit, závisí na uvolnění bytové jednotky, kterou je možné poté pronajmout
 14. Kteří jsou účastníci
  -.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  V případě výskytu požadavku dalších činností je žadatel telefonicky nebo písemně vyzván
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Pro získání doplňujících informací lze využít adresu maternová@mu.kutnahora.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Podmínky výběrového řízení na pronájem bytu dle sociální potřebnosti pro nízkopříjmové uchazeče  schválené Radou města Kutná Hora usnesením č. 384/20
  Podmínky výběrového řízení na pronájem bytu - dražba nájemného schválené Radou města Kutná Hora usnesením č. 284/20                                                                                                                            Podmínky výběrového řízení na pronájem bytu - startovací bydlení v objektu č.p. 19, ulice Vojtěšská, Kutná Hora schválené Radou města Kutná Hora usnesením č. 284/20                                                              Pravidla k pronájmu bytů zvláštního určení v Domech pro seniory ve vlastnictví Města Kutná Hora schválené Radou města Kutná Hora usnesením č. 384/20                                                            Bytová koncepce Města Kutná Hora schválené Radou města Kutná Hora usnesením .18/13  
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují                                                                           Opravné prostředky se uplatňují písemně.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Uplatňují se smluvní sankce sjednané ve smlouvách.
 21. Nejčastější dotazy
  V jakém časovém horizontu lze získat byt v domě pro seniory?
  Obsazení bytu je závislé na uvolnění bytů
 22. Další informace
   -
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  -
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Obrátit se na realitní kanceláře, vlastníky soukromých bytových jednotek, informovat se prostřednictvím tisku – inzeráty.
 25. Za správnost popisu odpovídá
  Odbor správy majetku
 26. Kontaktní osoba
   Ing. Blanka Maternová, Věra Hynková.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1.7.2020
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1.7.2020
 29. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správy majetku » Životní situace » Pronájem bytových jednotek

Nahoru