Pronájem bytových jednotek

 

 1. Identifikační číslo
  SIT_MAJ_01
 2. Kód
  MAJ_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Pronájem bytových jednotek
 4. Základní informace k životní situaci
  Jedná se o pronájem bytových jednotek ve vlastnictví Města Kutná Hora formou:
  - výběrového řízení pro nízkopříjmové obyvatele
  - výběrového řízení s dražbou nájemného
  - výběrového řízení na startovací byty
  - podání žádosti o byt v domě pro seniory (domy zvláštního určení)
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  - fyzická osoba starší 18 let nebo jí pověřená osoba na základě plné moci
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace.
  - u výběrového řízení pro nízkopříjmové obyvatele jsou podmínky stanoveny při vyhlášení konkrétního výběrového řízení
  -
  u výběrového řízení s dražbou nájemného jsou podmínky stanoveny při vyhlášení konkrétního výběrového řízení
  -
  u výběrového řízení na startovací byty jsou podmínky stanoveny v „Pravidlech pro obsazování startovacích bytů ve vlastnictví Města Kutná Hora“ a podmínek stanovených při vyhlášení konkrétního výběrového řízení 
  -
  při podání žádosti o byt v domě pro seniory jsou podmínky stanoveny v „Pravidlech k pronájmu bytů v domech zvláštního určení ve vlastnictví Města Kutná Hora“ Uvedená pravidla jsou vyvěšena na webových stránkách města pod záložkou „organizační struktura – odbor správy majetku“.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  a) vyplněním žádosti o byt pro seniory a předat tuto žádost na odboru správy majetku nebo na podatelnu Městského úřadu Kutná Hora nebo poslat poštou
  b) vyplněním přihlášky do výběrového řízení a předáním na odbor správy majetku
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1 - budova Vlašského dvora
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Odbor správy majetku - pí Hynková
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  -.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  - žádost o pronájem bytu v domě pro seniory
  - přihláška do výběrového řízení
  Formuláře jsou k dispozici na odboru správy majetku nebo na webových stránkách města pod záložkou „formuláře – odbor správy majetku“
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  - v případě podání přihlášky do výběrového řízení formou dražby nájemného se hradí částka ve výši 1.000,-- Kč,
  - v případě podání přihlášky do výběrového řízení pro nízkopříjmové obyvatele se hradí částka ve výši 500,-- Kč (při podání 4.přihlášky během jednoho roku se neplatí žádná částka),
  - v případě podání přihlášky do výběrového řízení na startovací byty se neplatí žádná částka,
  - v případě podání žádosti o byt v domech pro seniory se neplatí žádná částka.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  lhůty nelze jednoznačně stanovit, závisí na uvolnění bytové jednotky, kterou je možné poté pronajmout
 14. Kteří jsou účastníci
  -.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  V případě výskytu požadavku dalších činností je žadatel telefonicky nebo písemně vyzván
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Pro získání doplňujících informací lze využít adresu majetek@mu_kutnahora_cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Pravidla pro obsazování startovacích bytů ve vlastnictví Města Kutná Hora schválená Radou města Kutná Hora usnesením č. 221/13
  Pravidla pro byty v domech pro seniory ve vlastnictví Města Kutná Hora schválená Radou města Kutná Hora usnesením č. 57/17
  Bytová koncepce Města Kutná Horaschválená Radou města Kutná Hora usnesením č. 18/13
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky se uplatňují písemně.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Uplatňují se smluvní sankce sjednané ve smlouvách.
 21. Nejčastější dotazy
  V jakém časovém horizontu lze získat byt v domě pro seniory?
  Obsazení bytu je závislé na uvolnění bytů
 22. Další informace
   -
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  -
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Obrátit se na realitní kanceláře, vlastníky soukromých bytových jednotek, informovat se prostřednictvím tisku – inzeráty.
 25. Za správnost popisu odpovídá
  Odbor správy majetku
 26. Kontaktní osoba
   Ing. Blanka Maternová, Věra Hynková.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  31.3.2016
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  31.3.2016
 29. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správy majetku » Životní situace » Pronájem bytových jednotek

Nahoru