Blíží se splatnost místních poplatků

fotka odpadypsi.jpg

Blíží se splatnost místních poplatků k 30.9.2022

Vážení občané,
rádi bychom Vás informovali o možnostech úhrady místních poplatků v roce 2022. Možnosti na úhradu místních poplatků jsou následující:
-          převodem na účet – číslo účtu: 19-444212389/0800
-          složenkou (vyplníte sami na poště),
-          hotově nebo platební kartou v pokladně městského úřadu (Radnická ulice),
-          SIPO.

Pro první tři uvedené typy plateb je nutné znát svůj variabilní symbol!

Pokud neznáte svůj variabilní symbol (zůstává stejný z minulých let), kontaktujte oddělení místních poplatků:
poplatek za komunální odpad - paní Králová, tel: 327 710 149, e-mail: kralova@mu_kutnahora_cz,
poplatek ze psů - paní Venclová, tel: 327 710 146, e-mail: venclova@mu_kutnahora_cz.

Máte také možnost nechat si každoročně zasílat „elektronickou složenku“ na e-mail. Pokud máte o tuto službu zájem, zašlete na kralova@mu_kutnahora_cz žádost o zasílání platebních podkladů.

Další možností jak platit místní poplatky je platba prostřednictvím SIPO. V tomto případě je nutné dostavit se osobně na úřad, kde vyplníte žádost. K žádosti je potřeba doložit jedno měsíční vyúčtování SIPO. Žádost je nutné podat nejpozději do 31.7. příslušného kalendářního roku.

Poplatek za komunální odpad je od roku 2022 ve výši 750,- Kč a splatnost je do 30.9.

Sazby u poplatku ze psů zůstávají pro rok 2022 ve stejné výši a splatnost je do 30.9. 

Ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků.

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor ekonomický » Formuláře » Blíží se splatnost místních poplatků

Nahoru