Blíží se splatnost místních poplatků

fotka odpadypsi.jpg

 

Splatnost místních poplatků

 

Vážení občané,

rádi bychom Vás upozornili na blížící se termín splatnosti místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a místního poplatku ze psů.

 

Splatnost těchto místních poplatků je   30.9.2023.

 

Od poplatku za komunální odpad jsou osvobozeny děti, které v aktuálním kalendářním roce dosáhly nejvýše 3 let věku (týká se dětí narozených v roce 2020, 2021, 2022 a 2023).

 

Nadále platí osvobození od poplatku za komunální odpad pro občany, kteří dovrší 80 a více let.

 

Od roku 2023 mají poplatkovou povinnost i fyzické osoby, které přišly do České republiky z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.

 

 

Možnosti na úhradu místních poplatků jsou následující:

-          převodem na účet číslo 19-444212389/0800

-          složenkou (vyplníte sami na poště),

-          hotově nebo platební kartou v pokladně městského úřadu (Radnická ulice),

-          SIPO.

Pro první tři uvedené typy plateb je nutné znát svůj variabilní symbol (zůstává stejný z minulých let). Pokud neznáte svůj variabilní symbol, kontaktujte oddělení místních poplatků:

-          poplatek za odpady -  paní Králová, tel: 327 710 149, e-mail: kralova@mu_kutnahora_cz,

-          poplatek ze psů – paní Venclová, tel: 327 710 146, e-mail: venclova@mu_kutnahora_cz.

 

Máte také možnost nechat si každoročně zasílat „elektronickou složenku“ na e-mail. Pokud máte o tuto službu zájem, zašlete na kralova@mu_kutnahora_cz žádost o zasílání platebních podkladů. Další možností, jak platit místní poplatky je platba prostřednictvím SIPO, v tomto případě je nutné dostavit se osobně na úřad, kde vyplníte žádost. K žádosti je potřeba doložit jedno měsíční vyúčtování SIPO. Žádost je vždy nutné podat nejpozději do 31.7. příslušného kalendářního roku.

 

Ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků.

 

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor ekonomický » Formuláře » Blíží se splatnost místních poplatků

Nahoru