SPORT - VELKÉ PROJEKTY 2024

Veřejně prospěšné projekty v oblasti sportu.

PROGRAM VELKÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2024

Dotační program VELKÉ SPORTOVNÍ PROJEKTY pro rok 2024

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU VELKÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2024

Čestné prohlášení_bezdlužnost_pravdivost_FO_PO_ sport.docx, soubor typu docx, (15,58 kB)

Cestne-prohlaseni-pravnicka-osoba-identifikace-osob - sport.docx, soubor typu docx, (17,54 kB)

Potvrzeni-IC.docx, soubor typu docx, (22,46 kB)(pokud to charakter akce vyžaduje)

Doklad o registraci žadatele
 

VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU VELKÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2024

Vzor žádosti_malé-velké projekty 2024

Zásady hodnocení_velké a malé projekty-podpora sportu

Vzor smlouvy - SPORT

_________________________________________________________________________________

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Pro povinné vyúčtování dotace a předložení závěrečné zprávy použijte tento formulář

Závěrečná zpráva_velký projekt 2024

Vyplněný formulář, včetně povinných příloh, doručte ve stanoveném termínu v tištěné podobě na podtalenu Městského úřadu Kutná Hora a formulář závěrečné zprávy bez příloh zašlete v elektronické podobě (ideálně formát pdf) na e-mail: grantys.sport@mu_kutnahora_cz

_________________________________________________________________________________

ADRESA PRO REGISTRACI ŽADATELŮ A PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROSTŘEDÍ APLIKACE GRANTYS: HTTPS://DOTACE.KUTNAHORA.CZ/REGISTER

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE. ŽADATEL JE PO VYPLNĚNÍ PŘIPOJUJE K VLASTNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI V APLIKACI GRANTYS.

PRO KOMUNIKACI S ADMINISTRÁTOREM DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU POUŽIJTE EMAIL: GRANTYS.SPORT@MU_KUTNAHORA_CZ (grantys.sport@mu_kutnahora_cz)

Home » Městský úřad » Dotační programy » Sport » SPORT - VELKÉ PROJEKTY 2024

Nahoru