SPORT - Velké projekty 2022

Veřejně prospěšné projekty v oblasti sportu.

PROGRAM VELKÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2022

Dotační program_2022_VELKÉ PROJEKTY.pdf

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU VELKÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2022

Čestné prohlášení_bezdlužnost_pravdivost_FO_PO_ sport (1).docx

Čestné prohlášení - právnické osoby - identifikace.docx

Potvrzení informačního centra (pokud to charakter akce vyžaduje)

Doklad o registraci žadatele
 

VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU VELKÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2022

Vzor žádosti_sport.docx

Zásady hodnocení_velké a malé projekty_sport.docx

Velké projekty v oblasti sportu - vzor veřejnoprávní smlouvy.pdf

_________________________________________________________________________________

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Pro povinné vyúčtování dotace a předložení závěrečné zprávy použijte tento formulář

Závěrečná zpráva_velký projekt.docx

Vyplněný formulář, včetně povinných příloh, doručte ve stanoveném termínu v tištěné podobě na podtalenu Městského úřadu Kutná Hora a formulář závěrečné zprávy bez příloh zašlete v elektronické podobě (ideálně formát pdf) na e-mail: grantys.sport@mu_kutnahora_cz

_________________________________________________________________________________

Adresa pro registraci žadatelů a podávání žádostí o dotace v prostředí aplikace Grantys: https://dotace.kutnahora.cz/register

Výše uvedené přílohy jsou nedílnou součástí žádostí o dotace. Žadatel je po vyplnění připojuje k vlastní žádosti o dotaci v aplikaci Grantys.

Pro komunikaci s administrátorem dotačních programů v oblasti sportu použijte email: grantys.sport@mu_kutnahora_cz

Home » Městský úřad » Dotační programy » Sport » SPORT - Velké projekty 2022

Nahoru