Výzva k předkládání projektů v programu PODPORA SPORTU VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA pro rok 2020

Dotace na činnost sportovních organizací kromě registrované mládeže.


PROGRAM PODPORA SPORTU VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA PRO ROK 2020

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V PROGRAMU PODPORA SPORTU VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA PRO ROK 2020

UPOZORNĚNÍ: V rámci tohoto programu bude podpora směřována pouze organizacím, které využívají sportoviště v majetku města nebo s jeho majetkovou spoluúčastí. 


POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU PODPORA SPORTU

Čestné prohlášení - podpora sportu

Cestne-prohlaseni-pravnicka-osoba-identifikace-osob-sport.docx

VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU PODPORA SPORTU

Podpora sportu 2020 - vzor žádosti

_________________________________________________________________________________

Adresa pro registraci žadatelů a podávání žádostí o dotace v prostředí aplikace Grantys: https://dotace.kutnahora.cz/register

Výše uvedené přílohy jsou nedílnou součástí žádostí o dotace. Žadatel je po vyplnění připojuje k vlastní žádosti o dotaci v aplikaci Grantys.

Pro komunikaci s administrátorem dotačních programů v oblasti sportu použijte email: grantys.sport@mu_kutnahora_cz

Home » Městský úřad » Dotační programy » Sport » Výzva k předkládání projektů v programu PODPORA SPORTU VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA pro rok 2020

Nahoru