Výzva k předkládání projektů v programu Podpora sportu ve Městě Kutná Hora rok 2020 - U Z A V Ř E N O

Dotace na činnost sportovních organizací kromě registrované mládeže.


PROGRAM PODPORA SPORTU VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA PRO ROK 2020

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V PROGRAMU PODPORA SPORTU VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA PRO ROK 2020

UPOZORNĚNÍ: V rámci tohoto programu bude podpora směřována pouze organizacím, které využívají sportoviště v majetku města nebo s jeho majetkovou spoluúčastí. 


POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU PODPORA SPORTU

Čestné prohlášení - podpora sportu

Cestne-prohlaseni-pravnicka-osoba-identifikace-osob-sport.docx


VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU PODPORA SPORTU

Podpora sportu 2020 - vzor žádosti

_________________________________________________________________________________

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Pro povinné vyúčtování dotace a předložení závěrečné zprávy použijte tento formulář

Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z dotačního programu PODPORA SPORTU ve Městě Kutná Hora pro rok 2020

Vyplněný formulář, včetně povinných příloh, doručte ve stanoveném termínu v tištěné podobě na podtalenu Městského úřadu Kutná Hora a formulář závěrečné zprávy bez příloh zašlete v elektronické podobě (ideálně formát pdf) na e-mail: grantys.sport@mu_kutnahora_cz

_________________________________________________________________________________

Adresa pro registraci žadatelů a podávání žádostí o dotace v prostředí aplikace Grantys: https://dotace.kutnahora.cz/register

Výše uvedené přílohy jsou nedílnou součástí žádostí o dotace. Žadatel je po vyplnění připojuje k vlastní žádosti o dotaci v aplikaci Grantys.

Pro komunikaci s administrátorem dotačních programů v oblasti sportu použijte email: grantys.sport@mu_kutnahora_cz

Home » Městský úřad » Dotační programy » Sport » Výzva k předkládání projektů v programu Podpora sportu ve Městě Kutná Hora rok 2020 - U Z A V Ř E N O

Nahoru