SPORT - MALÉ PROJEKTY 2022

Veřejně prospěšné projekty v oblasti sportu.

PROGRAM MALÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2022

Výzva_Dotační program_2022_MALÉ PROJEKTY

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU MALÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU

Čestné prohlášení_bezdlužnost_pravdivost_FO_PO_ sport (1).docx

Čestné prohlášení - právnické osoby - identifikace

Potvrzení informačního centra (pokud to charakter akce vyžaduje)

Doklad o registraci žadatele

 VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU MALÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU

ZADOST-SPORT-MALE-2022_vzor

Zásady hodnocení_velké a malé projekty.docx

Malé projekty v oblasti sportu - vzor veřejnoprávní smlouvy

______________________________________________________________________________________

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Pro povinné vyúčtování dotace a předložení závěrečné zprávy použijte tento formulář

Závěrečná zpráva_malé projekty.docx

Formulář závěrečné zprávy včetně příloh uvedených ve veřejnoprávní smlouvě zašlete v elektronické podobě (ideálně formát pdf) na e-mail: grantys.sport@mu_kutnahora_cz

_______________________________________________________________________________________

ADRESA PRO REGISTRACI ŽADATELŮ A PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROSTŘEDÍ APLIKACE GRANTYS: HTTPS://DOTACE.KUTNAHORA.CZ/REGISTER

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE. ŽADATEL JE PO VYPLNĚNÍ PŘIPOJUJE K VLASTNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI V APLIKACI GRANTYS.

PRO KOMUNIKACI S ADMINISTRÁTOREM DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU POUŽIJTE EMAIL:  (GRANTYS.SPORT@MUKUTNAHORACZ)

Home » Městský úřad » Dotační programy » Sport » SPORT - MALÉ PROJEKTY 2022

Nahoru