Podpora sportu 2022

Dotace na činnost sportovních organizací kromě registrované mládeže.  

PROGRAM PODPORA SPORTU VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA PRO ROK 2022

Dotační program_podpora sportu_2022.pdf

UPOZORNĚNÍ: V RÁMCI TOHOTO PROGRAMU BUDE PODPORA SMĚŘOVÁNA POUZE ORGANIZACÍM, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ SPORTOVIŠTĚ V MAJETKU MĚSTA NEBO S JEHO MAJETKOVOU SPOLUÚČASTÍ. 

 POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU PODPORA SPORTU

Cestne-prohlaseni-pravnicka-osoba-identifikace-osob-sport

Čestné prohlášení_podpora sportu_ 2022

Výkaz zisku a ztráty za rok 2020

VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU PODPORA SPORTU

Vzor žádosti 2022

Vzor smlouvy - SPORT - 2022

_________________________________________________________________________________

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Pro povinné vyúčtování dotace a předložení závěrečné zprávy použijte tento formulář

Závěrečná-zpráva-sport-2022-podpora-sportu 

Vyplněný formulář, včetně povinných příloh, doručte ve stanoveném termínu v tištěné podobě na podtalenu Městského úřadu Kutná Hora a formulář závěrečné zprávy bez příloh zašlete v elektronické podobě (ideálně formát pdf) na e-mail: .

_____________________________________________________________________________________

ADRESA PRO REGISTRACI ŽADATELŮ A PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROSTŘEDÍ APLIKACE GRANTYS: HTTPS://DOTACE.KUTNAHORA.CZ/REGISTER

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE. ŽADATEL JE PO VYPLNĚNÍ PŘIPOJUJE K VLASTNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI V APLIKACI GRANTYS.

PRO KOMUNIKACI S ADMINISTRÁTOREM DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU POUŽIJTE EMAIL:  (GRANTYS.SPORT@MUKUTNAHORACZ)

Home » Městský úřad » Dotační programy » Sport » Podpora sportu 2022

Nahoru