MALÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU 2021

Veřejně prospěšné projekty v oblasti sportu.

PROGRAM MALÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2021

Výzva k předkládání žádosti v dotačním programu Malé projekty sport v oblasti sportu pro rok 2021

 

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU MALÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení - právnické osoby - identifikace

Potvrzení informačního centra (pokud to charakter akce vyžaduje)

Doklad o registraci žadatele

 

VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU MALÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU

Malé projekty v oblasti sportu - vzor žádosti

Malé projekty v oblasti sportu - vzor zásad hodnocení

Malé projekty v oblasti sportu - vzor veřejnoprávní smlouvy

______________________________________________________________________________________

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Pro povinné vyúčtování dotace a předložení závěrečné zprávy použijte tento formulář

Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z dotačního programu MALÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU pro rok 2021

Formulář závěrečné zprávy včetně příloh uvedených ve veřejnoprávní smlouvě zašlete v elektronické podobě (ideálně formát pdf) na e-mail: grantys.sport@mu_kutnahora_cz

_______________________________________________________________________________________

ADRESA PRO REGISTRACI ŽADATELŮ A PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROSTŘEDÍ APLIKACE GRANTYS: HTTPS://DOTACE.KUTNAHORA.CZ/REGISTER

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE. ŽADATEL JE PO VYPLNĚNÍ PŘIPOJUJE K VLASTNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI V APLIKACI GRANTYS.

PRO KOMUNIKACI S ADMINISTRÁTOREM DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU POUŽIJTE EMAIL: GRANTYS.SPORT@MU_KUTNAHORA_CZ (grantys.sport@mu_kutnahora_cz)

Home » Městský úřad » Dotační programy » Sport » MALÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU 2021

Nahoru