PODPORA SPORTU 2023

Dotace na činnost sportovních organizací kromě registrované mládeže.  

PROGRAM PODPORA SPORTU VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA PRO ROK 2023

Dotační program_podpora sportu_2023.pdf, soubor typu pdf, (229,03 kB)

UPOZORNĚNÍ: V RÁMCI TOHOTO PROGRAMU BUDE PODPORA SMĚŘOVÁNA POUZE ORGANIZACÍM, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ SPORTOVIŠTĚ V MAJETKU MĚSTA NEBO S JEHO MAJETKOVOU SPOLUÚČASTÍ. 

 POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU PODPORA SPORTU

Cestne-prohlaseni-pravnicka-osoba-identifikace-osob-sport (7).docx, soubor typu docx, (17,44 kB)

Čestné prohlášení_podpora sportu_ 2023.docx, soubor typu docx, (15,15 kB)

Výkaz zisku a ztráty za rok 2021

VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU PODPORA SPORTU

Vzor žádosti_2023.docx, soubor typu docx, (16,57 kB)

Vzor smlouvy - SPORT - 2023.pdf, soubor typu pdf, (690,48 kB)

_________________________________________________________________________________

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Pro povinné vyúčtování dotace a předložení závěrečné zprávy použijte tento formulář

Zaverecna-zprava-sport-2023-podpora-sportu.docx, soubor typu docx, (21,91 kB)

Vyplněný formulář, včetně povinných příloh, doručte ve stanoveném termínu v tištěné podobě na podtalenu Městského úřadu Kutná Hora a formulář závěrečné zprávy bez příloh zašlete v elektronické podobě (ideálně formát pdf) na e-mail: .

_____________________________________________________________________________________

ADRESA PRO REGISTRACI ŽADATELŮ A PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROSTŘEDÍ APLIKACE GRANTYS: HTTPS://DOTACE.KUTNAHORA.CZ/REGISTER

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE. ŽADATEL JE PO VYPLNĚNÍ PŘIPOJUJE K VLASTNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI V APLIKACI GRANTYS.

PRO KOMUNIKACI S ADMINISTRÁTOREM DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU POUŽIJTE EMAIL:  (GRANTYS.SPORT@MU_KUTNAHORA_CZ)

Home » Městský úřad » Dotační programy » Sport » PODPORA SPORTU 2023

Nahoru