PODPORA SPORTU 2024

Dotace na činnost sportovních organizací kromě registrované mládeže.  

PROGRAM PODPORA SPORTU VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA PRO ROK 2024

Dotační program PODPORA SPORTU ve městě Kutná Hora pro rok 2024

UPOZORNĚNÍ: V RÁMCI TOHOTO PROGRAMU BUDE PODPORA SMĚŘOVÁNA POUZE ORGANIZACÍM, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ SPORTOVIŠTĚ V MAJETKU MĚSTA NEBO S JEHO MAJETKOVOU SPOLUÚČASTÍ. 

 POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU PODPORA SPORTU

Cestne-prohlaseni-pravnicka-osoba-identifikace-osob-sport 

Čestné prohlášení_podpora sportu_ 2024

Výkaz zisků a ztrát za rok 2022

VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU PODPORA SPORTU

Vzor žádosti_podpora sportu 2024

Vzor smlouvy - SPORT - podpora sportu

_________________________________________________________________________________

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Pro povinné vyúčtování dotace a předložení závěrečné zprávy použijte tento formulář

Zaverecna-zprava-sport-2024-podpora-sportu

Vyplněný formulář, včetně povinných příloh, doručte ve stanoveném termínu v tištěné podobě na podtalenu Městského úřadu Kutná Hora a formulář závěrečné zprávy bez příloh zašlete v elektronické podobě (ideálně formát pdf) na e-mail: .

_____________________________________________________________________________________

ADRESA PRO REGISTRACI ŽADATELŮ A PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROSTŘEDÍ APLIKACE GRANTYS: HTTPS://DOTACE.KUTNAHORA.CZ/REGISTER

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE. ŽADATEL JE PO VYPLNĚNÍ PŘIPOJUJE K VLASTNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI V APLIKACI GRANTYS.

PRO KOMUNIKACI S ADMINISTRÁTOREM DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU POUŽIJTE EMAIL:  (GRANTYS.SPORT@MU_KUTNAHORA_CZ)

Home » Městský úřad » Dotační programy » Sport » PODPORA SPORTU 2024

Nahoru