Výzva k předkládání projektů v programu Velké projekty v oblasti sportu pro rok 2020 - U Z A V Ř E N O

       

Veřejně prospěšné projekty v oblasti sportu.


PROGRAM 
VELKÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2020

Výzva k předkládání žádostí v dotačním programu_Velké projekty pro rok 2020 v oblasti sportu.pdf

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU VELKÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2020

Čestné prohlášení (fyzické osoby).docx

Čestné prohlášení (právnické osoby).docx

Čestné prohlášení - právnické osoby - identifikace.docx

Potvrzení informačního centra (pokud to charakter akce vyžaduje)

Doklad o registraci žadatele
 

VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU VELKÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2020

Velké projekty v oblasti sportu - vzor žádosti.pdf

Velke projekty v oblasti sportu - vzor zásad hodnocení.pdf

Velké projekty v oblasti sportu - vzor veřejnoprávní smlouvy.pdf

_________________________________________________________________________________

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Pro povinné vyúčtování dotace a předložení závěrečné zprávy použijte tento formulář

Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z dotačního programu VELKÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU pro rok 2020

Vyplněný formulář, včetně povinných příloh, doručte ve stanoveném termínu v tištěné podobě na podtalenu Městského úřadu Kutná Hora a formulář závěrečné zprávy bez příloh zašlete v elektronické podobě (ideálně formát pdf) na e-mail: grantys.sport@mu_kutnahora_cz

_________________________________________________________________________________

Adresa pro registraci žadatelů a podávání žádostí o dotace v prostředí aplikace Grantys: https://dotace.kutnahora.cz/register

Výše uvedené přílohy jsou nedílnou součástí žádostí o dotace. Žadatel je po vyplnění připojuje k vlastní žádosti o dotaci v aplikaci Grantys.

Pro komunikaci s administrátorem dotačních programů v oblasti sportu použijte email: grantys.sport@mu_kutnahora_cz

Home » Městský úřad » Dotační programy » Sport » Výzva k předkládání projektů v programu Velké projekty v oblasti sportu pro rok 2020 - U Z A V Ř E N O

Nahoru